Komünizm Nedir? Nasıl Tanımlanır? Kısa Komünizm Tarihi

0

Komünizm ne anlama gelir? Komünizm kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

 • Komünizm : 1. Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik
  “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” – A. Ümit
  2. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik
 • Komünist : Komünizm yanlısı olan kimse

Komünizm

Advertisement

KOMÜNİZM

Komünizm, her bireyin; toplumsal mülkiyeti ve ¡[etimin bütün zenginliğini eşit olarak paylaşması esasına dayalı siyasi bir teoridir.

1848 yılında Karl Marx ve Fredrich Engels Komünist Manifestoyu yayınladı. Buna göre; özel mülkiyet toplumsal mülkiyetle yer değiştirmeliydi. Marx, büyük çoğunluğun düşük bir ücretle çalışırken, bir avuç varlıklı insanın fabrikalar ve topraklara sahip olmaları esasına dayanan mevcut düzenin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyordu. Bunu başarmanın tek yolu ise devrim yapmaktan geçiyordu.

İLK DEVRİM

İlk başarılı komünist devrim 1917 yılında Rusya’da gerçekleşti. Devrimden sonra Lenin’in önderliği altında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Devlet, çiftliklerin ve fabrikaların ve demir yollarının kontrolünü, halk adına, devraldı. Lenin ve ondan sonra iktidarı üstlenen Joseph Stalin ülkeyi bir diktatör gibi yönetti. Çoğunluk iyi besleniyor ve barınıyordu, ancak; kişisel özgürlükler ciddi biçimde kısıtlanmıştı.

Advertisement
 • Alman Karl Marx 1800’lü yıllarda komünizm fikrini geliştirdi.
 • Mao Tse-tung 1940’da Komünistlerin Çin’de zafere ulaşmalarına önderlik etti.
 • Fidel Castro, üç yıllık bir gerilla savaşından sonra, 1950’de Küba yönetimini ele aldı.
 • Ho Chi Minh, Vietnam Savaşı’nın büyük bölümünde Kuzey Vietnam’a önderlik yaptı.

KOMÜNİZMİN YAYILMASI

2. Dünya Savaşı’ndan sonra komünizm, Doğu Avrupa, Çin, Afrika, Asya ve Orta Amerika ülkelerine yayıldı. Soğuk Savaş döneminde komünist ülkeler ile Amerika’nın öncülüğündeki Batı demokrasileri arasında rekabete dayalı bir düşmanlık oluştu.

ÇÖKÜŞ

1989′ dan 1992’ye kadar Polonya, Macaristan ve Doğu Almanya’da komünizm çöktü. 1990’larda SSCB’nin de dağılmasıyla birlikte, komünist bir idareyle yönetilen tek büyük ulus olarak Çin kaldı.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • 1848- Karl Marx ve Fredrich Engels Komünist Manifestoyu yayınladı.
 • 1917- Lenin Rus Bolşevik Devrimi’ne önderlik yaptı.
 • 1949- Çin Mao Tsetung önderliğinde komünist bir ülke oldu.
 • 1989- Komünizm Doğu Avrupa’da çöktü. 1991- Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, yalnızca Çin, Küba, Vietnam ve Kuzey Kore komünist devlet olarak kaldılar.


Leave A Reply