Koni Nedir? Koni Hacmi Nasıl Hesaplanır?

0

Bir hacimsel geometrik cisim olan koni ile ilgili olarak genel ve kısa bilgiler ile koninin hacim formülünün yer aldığı yazımız.

koni

Advertisement

Hacimsel bir geometri şeklidir. Tabanı dairedir. «Tepe» adı verilen bir noktadan taban dairesine teğetler çizerek elde edilir.

Tepeden tabana indirilen dikme taban dairesinin merkezinden geçerse «dik koni», geçmezse «eğik koni» denir. Tepe noktası ile taban düzlemi arasındaki uzaklığa «koninin yüksekliği» denir. Yüksekliği h, taban alanı s ile gösterirsek koninin hacmini şu formülle kolay bir şekilde bulabiliriz:

\displaystyle \frac{1}{3}hs

Konikler. — Bir koninin bir düzlemle birleşmesi sonunda ortaya çıkan şekillerdir.

Advertisement

Dik konide tepeden tabana indirilen dikmeye «eksen» denir. Koni bu eksene paralel bir düzlemle kesilirse bir «hiperbol» elde edilir. Koni eksene paralel olmayan bir düzlemle kesilirse ya bir “elips”, ya da «parabol» ortaya çıkar.


Leave A Reply