Konsolos Nedir? Ne İş Yapar?

0

Konsolos nedir? Konsolos ne iş yapar, Konsolosluk mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

konsolosKonsolos

Advertisement

Konsolos, yabancı bir ülkede, vatandaşlarının hak ve menfaatlarını koruyan, kendi hükümetine, görevli bulunduğu ülke hakkında siyasi ve ticari bilgiler veren dışişleri memurudur.

Konsolos da diplomatik dokunulmazlığa (diplomatların, görevli bulundukları devletin hukuki ve idari yetkileri dışında tutulması) sahip olmakla birlikte, bir elçi değildir ve devletinin temsilcisi sıfatını taşımaz. Onun işi, her şeyden önce bir yardım faaliyetidir. Konsolos, görev yaptığı memlekette, devletinin ve vatandaşlarının çıkarlarını korur, bu arada o» memleketle kendi memleketi arasındaki diplomatik, iktisadi ve kültürel ilişkileri düzenler. Konsolosluklar, başkent hariç, turistlerin ve yolcuların fazla uğradığı ve kaldığı, önemli şehirlerde ve özellikle büyük limanlarda bulunur. Sicilli nüfus memurunun yetkilerini de taşıyan konsolos, görev yaptığı yerde, kendi uyruğundan olan çiftleri evlendirir, onların doğum ve ölümlerini tescil eder. Belgelerini kaybetmiş, parasını çaldırmış, kazaya uğramış yurttaşlarına yardım elini uzatır.


Leave A Reply