Konsolosluk Nedir?

0

Konsolosluk nedir ne demektir? Konsolosluk ne anlama gelir? Konsolosluk ve konsoloslar ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

Ülke BayraklarıBağımsız devletlerin, yabancı ülkelerdeki yurttaşlarının haklarını korumak; hükümete siyasi, ticari durumlarla ilgili bilgiler vermek üzere bu ülkelerin en önemli ticaret merkezlerinde, veya kendi yurttaşlarının en yoğun olarak bulunduğu yerlerde kurdukları resmi dairelere «konsolosluk», bu dairelerdeki işleri yöneten kimselere de «konsolos» denir.

Advertisement

Konsolosların başlıca görevleri, bulundukları bölgenin ticarî işleri hakkında raporlar hazırlamak, bunları bağlı oldukları hükümete göndermek; yurttaşların ticari işlerinde onlara yol göstermek, kendi hükümetlerine karşı borçlu oldukları vergileri toplamak, pasaportlarını vize etmek, bunların evlenme, doğum, ölüm gibi işlerinde gereken işlemleri yapmaktır.

Konsoloslar, Dış işleri Bakanlığı tarafından tâyin edilirler. Gönderildikleri yerin önemine göre, Başkonsolos, Konsolos, Konsolos muavini (viskonsül) olmak üzere üç dereceye ayrılır. Konsolosların yanında çalışan üçüncü derecedeki memurlara da «konsolosluk ajanı veya kançıları» denir.

Konsolosların ilgileri dış işleri bakanlıkları ile değil, bulundukları şehrin en büyük mülkiye memuru iledir.

Advertisement


Leave A Reply