Konya Ereğli Hakkında Bilgi

0

Konya iline bağlı Ereğli ilçesinin özellikleri, coğrafi konumu, geçim kaynakları, iklimi hakkında bilgi

Ereğli; Konya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Çakmak), 47 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Karapınar, güneyden Halkapınar, Niğde’nin Ulukışla ve Bor, batıdan Karaman’ın Ayrancı ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, Konya Ovası’nın güneydoğusundaki düzlükleri, bu düzlüklerin güneyinde görkemli biçimde yükselen Toros Dağları’nın kuzey kesimlerini içerir. Bu kütle ve dağların ovaya en yakın kesiminde Aydos Dağı’nın yüksekliği 3.480 m’dir. Ereğli Ovası’nın en çukur kesimi, Hortu (sazlık), Akgöl gibi bataklıklarla kaplıdır. İlçe toprakları içinde sürekli akan başlıca ırmak, İvriz Çayı’dır. Toros Dağları eteklerinden doğan ırmak, ovanın en alçak noktasındaki bataklığa dökülür. Kara iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar çok soğuktur. Yıllık ortalama sıcaklık 10°C, yağış tutarı 300 mm’dir. Toroslar’ın eteğinde, dağlar arasına sokulan vadilerin tabanları yemyeşil olup bu kesimler meyve bahçeleri ve kavak ağaçlarıyla kaplıdır. Burada gür bir bitki örtüsü bulunmasına karşın, düz alanlar, yağış azlığı nedeniyle bozkır görünümündedir. Ekonomi tarıma dayanır. Tahıl ürünleri arasında özellikle arpa ve buğday yetiştirilir. İkinci önemli ürün, son yıllarda ekimi hızla artan şeker pancarıdır. Ayrıca, çeşitli baklagillerle sulak yerlerde sebze üretilir. Meyvecilik yaygındır. İklimin uygunluğu nedeniyle, özellikle elma, üzüm ve armut yetiştirilir. Küçükbaş hayvancılık ikinci önemli gelir kaynağıdır. İlçe merkezinde besin ürünlerine dayalı besin endüstri gelişmiştir. İlçenin batısında yer alan İvriz Barajı ve Ayrancı İlçesi’ndeki Ayrancı Barajı’ndan sulamada ve taşkın önlemede yararlanılır. İstanbul-Ankara-Konya-Adana Demiryolu Ereğli’den geçer.

Toros Dağları’nın kuzey eteklerinde deniz düzeyinden 1.054 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 92 km, Adana’ya 140 km uzaklıktadır.


Leave A Reply