Konya Ovası Hakkında Bilgi

0

Konya ovası nerededir? Konya Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi.

konya-ovasiKonya Ovası; İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya İli’nde ovadır. Yüzölçümü 4.000 km2. İlin güney, güneydoğu ve güneybatı kesiminde uzanır. Türkiye’ nin en önemli tahıl üretim bölgesidir. Kuzeyde Obruk Yaylası, güneyde Toros Dağları’nın kuzey eteklerinde sıralanan orta yükseklikteki yaylalar arasında yer alan ovanın batısı Bozdağlar ile sınırlıdır. Doğusunda pek keskin çizgilerle ayrılmayan İsmail ve Hotamış ovaları uzanır.

Tektonik çöküntü sonucu oluşan ovanın üstü kalın bir alüvyon tabakasıyla örtülüdür. Konya Ovası’nda karasal iklimin tipik özellikleri görülür. Kışların soğuk, yazların sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle, ovanın yerüstü su kaynakları çok sınırlı olduğundan, sulama DSİ’nin açtığı 100’ün üzerinde kuyudan sağlanan suyla sulamalı tarım yapılır.


Leave A Reply