Köpek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde İt Geçen

0
Advertisement

Köpek hakkında deyimler nelerdir? İçinde köpek kelimesi geçen deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Köpek İle İlgili Deyimler

köpek deyimler

Köpek İle İlgili Deyimler

 • ***hâline köpekler bile güler
  tkz. çok kötü bir duruma düşenler için kullanılan bir söz.
 • ***kedi ile köpek gibi
  birbirleriyle geçinemeyen, anlaşamayan kimseler için söylenen bir söz
 • ***köpeğe atsan yemez
  çok kötü (yiyecek) anlamında kullanılan bir söz.
 • ***köpeğe hoşt, kediye pişt dememek
  kendisine zarar verenlerden korunmak için en küçük bir tepkide bulunmamak.
 • ***köpeğin ağzına kemik atmak
  hkr. karşı gelerek bağırıp çağıran birini susturmak için ona bir çıkar sağlamak.
 • ***köpek gibi
  çok yaltaklanan: Kız ona derdini yanarken, paşanın Tevfik’i buldurması için köpek gibi yalvarırken, o gözlerini tavana dikiyor, cevap vermiyordu. -H. E. Adıvar.
 • ***köpek yese kudurur
  çok ağır ve onur kırıcı sözler için söylenen bir söz.
 • ***at izi it izine karışmak
  iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
 • ***ata et, ite ot vermek
  bir işi ters yapmak.
 • ***it dişi domuz derisi
  sevilmeyen iki kişi arasındaki anlaşmazlıktan duyulan hoşnutluğu anlatan bir söz.
 • ***it gibi çalışmak
  çok çalışmak, yorulmak.
 • ***it ölüsü gibi
  çok ağır.
 • ***it sürüsü kadar
  hkr. çok kalabalık.
 • ***ite atsan yemez
  ‘çok kötü, berbat’ anlamında kullanılan bir söz.
 • ***iti ite kırdırmak
  kötülüğü kötülük aracılığıyla ortadan kaldırmak.
 • ***itin kuyruğunda
  tkz. pek çok, pek bol.
 • ***kör itin öldüğü yer
  çok uzakta olan yer: ‘Sabah sabah kör itin öldüğü yerlerde işim yok.’ -O. Kemal.

Köpekler ve Eğitimi

KÖPEKLER şehirlerde insanlarla birlikte yaşamaya ve sahiplerinin yanı sıra birçok yerlere götürülmeye başlayınca, bu hayvanların başkalarını rahatsız etmeyecek ve söz dinleyecek duruma getirilmesi meselesi ortaya çıkmıştır. Belli bir evde beslendiği halde sık sık dışarılarda dolaşan, durup dururken herkese havlayan, eve giren yabancıların üzerine hücum eden, sahibinin sözünü dinlemeyen, emirlerine aldırmayan köpekler, sahibi için olmasa bile yabancılar için sıkıcı bir derttir. Köpeklerin uysallaştırılması ve başkalarını rahatsız etmeyecek bir şekilde yetiştirilmesi, onları besleyen insanların elindedir. Köpeklerin eğitimi çok kolaydır, Çünkü bu hayvanlar, yaradılışları bakımından uysal olduklarından, sahiplerinin emirlerini yerine getirmekten büyük bir zevk duyarlar. Onlara karşı iyi davranmakla, uslu oturdukları zaman sırtlarını okşamakla köpekleri yola getirmek mümkündür.

Köpek eğitimi en çok, hayvan dört ile oniki aylıkken etkinliğini gösterir. Bir yaşını geçtikten sonra köpeklerin bazı şeyleri öğrenmesi güçleşir. Mükemmel bir köpek yetiştirmek isteniyorsa, köpeğin eğitimine hayvan henüz dört aylıkken başlamak gerekir. Köpeğe ilk öğretilecek şeyler «dur», «gel», «otur», «kalk», «yapma», «hayır» gibi basit emirleri yerine getirmesidir. Daha sonra köpeğe, art ayakları üzerinde durması, uzağa atılan bir şeyi koşarak ağzı ile tutup sahibine geri getirmesi, yolda sahibi ile beraber yürürken ve eğer tasması yoksa, sahibinin yanından ayrılmaması, o durduğu zaman durması, yürüdüğü zaman yürümesi öğretilebilir. İyi eğitim görmüş bir köpek sahibinin sözünden dışarı çıkmaz; canını çok sıkan, ya da keyfini çok kaçıran bir şey olmaksızın havlamaz; pıek zorda kalmadıkça başkalarını ısırmaz. Önemli olan, köpeğe verilen emirlerin muhakkak yerine getirilmesi gerektiğini öğretmektir. Bunun için de köpek sahiplerinin çok iradeli olması ve köpeği şımartmaması gerekir.


Leave A Reply