Kopuz Nedir?

0

Kopuz nasıl bir çalgı aletidir kaynağı neresidir? Kopuz çalgı aleti ile ilgili kısa bilgiler.

kopuz

KOPUZ, eski Türk halk şairlerinin kullandıkları müzik aletine verilen isimdir. Çıkış yeri Orta Asya’dır.

Günümüzde Kafkasya Bölgesi’nde yaşamakta olan Türkler arasında hala kullanılır. Çeşitli kaynaklarda Anadolu Selçukluları arasında da tutulan bir çalgı olduğu bilinir. Osmanlı döneminde de sevilen bir çalgıdır. Uda benzeyen kopuzun üç ya da beş telli olanları vardır.

Bugün Kırgızların kullandıkları kopuz daha çok kemana benzer. Tutuluş ve çalışmış biçimi ise kemençeyi andırır. Kopuzun üzerine at kılından yapılmış iki kiriş gerilir ve sapına madeni ziller bağlanır. Çalgı çalındığında bu ziller kendilerine özgü bir ses çıkarırlar.


Leave A Reply