Kör, Kör Olmak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0

İçinde kör kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Kör hakkında atasözleri ve deyimler

Kör İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Kör İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***vardığın yer körse, sen de bir gözünü kapa
  girdiğin çevrede rahat etmek istiyorsan sana ters gelse bile çevrene uyum sağlamasın.
 • ***âşığın gözü kördür
  kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.
 • ***çobanın gönlü olursa (olunca) tekeden yağ (süt, köremez) çıkarır
  kişi istediğinde olmayacak gibi görünen işlere çözüm yolu bulur.
 • ***gece işi, körler işi
  gece yapılan iş verimli olmaz.
 • ***kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar
  kişi efendisine karşı bir nankörlük ederse o da onu korumaz.
 • ***kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın
  bir şey satın almasını bileyen kimseler alışverişe çıkmamalıdır ancak esnaf da bu gibilerden hoşlanır.
 • ***köre renkten bahsolunmaz
  bir şeyin niteliği hakkında bilgisi olmayan kişiye, o şeyin sözü edilmez.
 • ***körle yatan şaşı kalkar
  değersiz, kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinirler.
 • ***körler memleketinde şaşılar padişah olur
  hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.
 • ***körler memleketinde tek gözlü kraldır
  hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.
 • ***körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • ***körün istediği bir göz, iki olursa ne söz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • ***körün istediği iki göz, biri ela biri boz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • ***körün yanına varırsan, sen de bir gözünü kapa
  birtakım eksiklikleri bulunan bir kimsenin yanında ona eksikliğini sezdirip onu mutsuz edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
Vardığın Yer Körse Gözünü Kapa:

ANAFİKİR: Çevredekilerle iyi geçinebilmek için, çevrenin koşullarına uyum sağlamak gerekir.

Advertisement

Anlaşmak, çevreyle iyi ilişkiler kurmak mutlaka arzu edilen bir durumdur. Kişinin huzur içinde yaşamasını sağlar. Ancak mutlaka uyum sağlayacağız diye de çevrenin olumlu olumsuz her özelliğiyle uyuşmak, insanı kişiliğine aykırıdır. Kendi inancımıza göre çevre kötü bir çevreyse, insanları kendilerine zararlı oldukları kadar topluma da zararlıysa, bilgisizlik en büyük değer olarak görülüyorsa, böyle bir çevreye uymak, onlarla aynı özelliklere bürünmek insanlığa yakışmaz. Çünkü insan düşüncesiyle kötüyü iyi, çirkini güzel yapmak için çabaladıkça gerçek insanlığını göstermiş olur.

Körün İstediği Bir Göz Allah Verdi ki Göz:

ANAFİKİR: Kişinin kendisinde bulunmayan bir şeyden fazlasına kavuşması, onu daha da sevindirir.

İnsan yaşadığı sürece, hep kendisinde olmayan şeyleri ister. Onlara ulaşmak için çalışır, çabalar. Kimini elde eder, kimini de elde etmesi bazen oldukça zor görünür. Hiç ummadığı bir anda, rastlantılar kişinin isteyip de ulaşamadıklarından fazlasını karşısına çıkarır. Azı karşısında duyacağı bir sevinç, büyük bir sevince dönüşür. Ancak bütün bunlara rağmen, böyle rastlantılara bel bağlamayıp, kişinin istediklerini çalışarak kendisinin elde etmesi daha çok arzu edilen bir durumdur.

 

Advertisement

Kör İle İlgili Deyimler ve Anlamları

DEYİMLER

 • ***bir köroğlu, bir Ayvaz
  bir karı kocanın çocuklarının, yakınlarının yanlarında bulunmadığını veya çocukları olmadığını anlatan bir söz: “Eve işçi, aşçı tutmam, kaynana, baldız istemem. Bir köroğlu bir Ayvaz.” -M. Ş. Esendal.
 • ***keli körü toplamak
  işe yaramaz kimseleri toplamak.
 • ***körler mahallesinde ayna satmak
  bir şeyi ona gereksinim duymayacak olan çevreye götürmek.
 • ***körün taşı
  rastlantı sonucu birine zarar veren, hesapta olmayan iş.
 • ***nefsini köreltmek (körletmek)
  beden isteklerinden herhangi birini üstünkörü gidermek, nefsini yatıştırmak: “Yani şüphelendiği müşterilerin yolunu kesmiyor, uzaktan uzağa onları takip etmekle nefsini köreltiyordu.” -N. Hikmet.


Leave A Reply