Korint Nerededir? Korint Tarihi

0

Korint hangi ülkededir? Korint şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Yunanistan Korint hakkında bilgi.

korintKorint; Yunanistan’ın güneybatısında, Pelopponessos Bölgesi’nde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir.

Advertisement

Mora Yarımadası’nı kıtaya bağlayan kıstağın batı kıyısında, Korint Kanalı’nın ağzında yer alır. Bir ticaret limanı olan kent, özellikle Korint Kanalı’nın açılmasından sonra ülkenin batı kıyılarıyla Atina arasındaki deniz yolu ulaşımının önemli bir durağı durumuna geldi. Ekonomisi tarıma dayalı kentin en önemli dışsatım ürünü kuru üzümdür.

Tarih: Tarihte önemli rol oynayan Yunan kentlerinden biri olan Korint, İÖ 12. yüzyılda Dorlar tarafından kuruldu. İÖ 8.-7. yüzyıllar arasında Syrakuza, Sicilya, Korfu, Apollonia gibi önemli koloniler kurdu, ekonomik olarak en parlak dönemini yaşadı ve Yunanistan’ın en büyük ticaret merkezi oldu. Yüksek bir refah düzeyinin yaşandığı kent, Aphrodite kültürü ve kibar fahişeleriyle ünlendi. 5. yüzyıldan sonra bu üstünlüğünü Atina’ya kaptırdı. Peloponnesos Savaşı’nda Sparta’nın yanında yer aldı. Ancak, Sparta hegemonyasına karşı Atina, Boyotya ve Argos ile birleşti. Ne var ki Sparta ile bu birlik arasında çıkan Korint Savaşı’ nı (İÖ 395-386) Sparta kazandı. İÖ 335’de Makedonyalıların egemenliğine girdi. Aka Birliği’nin başını çeken Korint, İÖ 146’da Leucopetra Savaşı’ndan sonra Romalılar tarafından istila edildi. İS 50’ye doğru Aziz Paulus kentte bir kilise kurarak Hristiyanlığı yaymaya başladı. Ortaçağda birçok kez istila edildi. Uzun süre Venediklilerle Osmanlılar arasında çekişme oldu. 1858’deki depremde eski kent yıkıldı.

KORİNT KANALI, Yunanistan’ın güneyinde Mora Yarımadası’nı Yunanistan’a bağlayan ince kıstak üzerinde yer alır. Uzunluğu 6.340 m, genişliği 22 m, derinliği 8 m. Korint Körfezi ile Atina Körfezi’ni birbirine bağlar. Orta tonajlı gemilere Ege Denizi ile İyon Denizi arasında ulaşım olanağı sağlar. 1882-1893 arasında yapıldı.

Advertisement


Leave A Reply