Korku İle İlgili Yazı

2

Korku nedir? Korkunun doğuşu ve nitelikleri ile ilgili yazı / kompozisyon

Yükseklik KorkusuKorku bir tehlike karşısında duyulan heyecan ve bunalımdır. Bu tehlike henüz meydana gelmemiş olabilir. O zaman korku, tehlikenin düşüncesi karşısında duyulmuştur.

Advertisement

Korku, insanın varlığını koruma özleminden doğuyor, Varlığımıza zarar verebilecek, özdeksel veya tinsel faydalarımızı veya rahatımızı bozabilecek herşey ve her olay karşısında az veya çok korku duyabiliriz. Bunlardan başka alışmadığımız haller, bilmediğimiz şeyler de bizde korku meydana getirebilir. Şüpheli ve sırlı şeyler bazı defa yanılsamalarımızı uyandırarak sebebi meydanda olan etkilerden fazla bizi korkutabilirler.

Korkunun başlıca örgensel belirtileri hareketlerde bozukluk, erksizlik «güçsüzlük»tir. Vücudun titremesi, sesin değişmesi, dilin kuruması, soğuk terler dökülmesi, vücuttaki kılların dikilmesi, boğazın sıkılıyormuş gibi olması, kan ve barsak etkinliğinin değişmesi, neticede yüzün sararması, solukların başkalaşması gibi belirtiler korkunun pek kolay gözlenen neticeleridir. Aşırı korku heyecanının etkisiyle bazı defa salgıların tutulmaması mümkündür. Kalbin durması, birdenbire ölümün meydana gelmesi de mümkündür. Tinsel netice ve belirtileri de bütün ruhsal etkinliklerin karışması, bozulması şeklinde görülür. Bellek, çağrışım ve dikkat doğal şekilde işleyemez olur, yani zihin karışır, iradenin zayıfladığı, bazı defa büsbütün kaybolduğu da görülür.

Korku, şahsın alışkanlığına ve yanılsamalarına göre çok değişik olabildiği gibi tehlikenin derecesine ve tehlikeden kaçınmak kabil olup olmamasına göre de sayısız derecelerde bulunabilir. Korkunun derecelerini tamamiyle anlatmak için dildeki kelimeler yetişmiyor. Meselâ «şüphelenme, çekinme, heybet, haşyet, dehşet, azap…» gibi kelimeleri hafiften ağıra doğru korkunun başlıca derecelerini ifade için kullanıyoruz. Heyecanların ruhsal niteliklerinden bahsederken gördüğümüz gibi korkunun bilinçsiz olan çeşitleri de vardır. Bu bilinçsiz korkuların soya-çekimden gelme olanları da bulunabilir. Şahinin önünde civcivin korkusu böyle bilinçsiz ve soyaçekimden gelen korku örneklerinden biridir.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply