Korsika Adası Hakkında Bilgiler

0

Akdenizdeki adaların en büyüklerinden birisi olan ve Fransa’ya ait olan Korsika Adası ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

korsika

Advertisement

Akdeniz’de Fransa’ya ait bir adadır. Doğusunda Tiren Denizi ve Elba Adası, kuzeyinde Ligurya Denizi, batısında Akdeniz, güneyinde adayı Sardinya’dan ayıran Bonifacio Boğazı vardır. Sardinya’dan uzaklığı 15, Elba’dan 50, İtalya’dan (Toskana) 90, Fransa’dan (Nice ve Cannes) 165 km.’dir. Akdeniz adaları içinde büyüklük bakımından 5., nüfus bakımından 8.’dir.

Yüzölçümü: 8.722 \displaystyle k{{m}^{2}}
Başkenti: Ajaccio

Doğudaki dar şerit hariç, ada tamamen dağlıktır. Kuzeye doğru Monte Cinto 2.710 metreye yükselir. Bunun az kuzeyinde Monte Rotondo 2.625 metredir. Küçük çayların suladığı ada, kuzeye doğru Corso Burnu ile biten bir uzantı yapar. Yağmurlar azdır; yıllık ısı ortalaması 17°’dir (en güneydeki Bonifacio limanı, İstanbul ile aynı enlemdedir). Ülkede Akdeniz iklimi, iç bölmede Orta Avrupa iklimi hüküm sürer. Tipik bitki örtüsü Akdeniz bitkileri, içerilerde yapraklarını kışın düşüren ormanlardır. Kuzeyde bağlar vardır. Ormanlar iç bölgededir. Güneyde zeytinlikler bulunur. Yer yer portakal ve limon bahçelerine rastlanır.

\displaystyle k{{m}^{2}}‘ye 30 kişi düşer. Fransız azdır. Ahalinin çoğu İtalyan’dır; İtalyanca’nın Korsika lehçesini konuşur; fakat çoğu Fransızca’ dan da anlar. Hepsi Katolik olan halk, çok sert tabiatlı, muhafazakâr ve kıskançtır. «Vandetta» dedikleri kan dâvaları ünlüdür. Başkent Ajaccio, Akdeniz üzerinde bîr limandır. Diğer şehirler kuzeydoğuda Elba karşısında Bastia, güneyde aynı adı taşıyan boğaz üzerinde Bonifacio, kuzeybatıda Caivi limanlarıdır. Ajaccio – Bastia – Bonifacio demiryolları vardır. Ülkenin doğal durumuna göre yollar iyi ve boldur.

Advertisement

Korsika, Ceneviz Cumhuriyeti’ne aitken, XVIII. yüzyılda XV. Louis zamanında Fransa tarafından satın alınmış, artık İtalyanlar’ın bütün talepleri sonuçsuz kalmıştır. Mussolini, Korsika’yı İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya’ya katmıştı. Ada, ırkan İtalyan olan Napolyon Bonaparte’ın vatanı olmakla meşhurdur. Bugün Fransa’nın bir vilayetidir.

Araplar tarafından fethedilen ve Fatımî imparatorluğuna dahil olan Ada, XVI. yüzyılda Türk donanması tarafından birkaç kere alındı. Bir keresinde Amiral Turgut Paşa, adayı Charles-Qunt’in idaresinden baştan başa fethetti ve Kanunî’nin emriyle Fransa’ya verdi. Fakat Tükler çekilir çekilmez, Charles-Quint, Korsika’yı Fransa’dan geri aldı.


Leave A Reply