Korucu Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0

Koruculuk mesleği nedir? Korucu ne iş yapar, Koruculuk mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

korucuKorucu

Advertisement

Orman veya kır bekçisi de denilen korucular, köy sınırları içinde can ve mal güvenliğini korumakla görevli silâhlı memurlardır.

Köy ihtiyar heyeti tarafından iyi halli olanlar arasından seçilerek, kaymakamın onayıyla göreve başlayan korucular, muhtarın emri altında çalışırlar. Adlarından da anlaşılacağı gibi korucular, yâni kır ve orman bekçileri, daha çok koruları, kırlık yerleri, tarlaları ve harmanları gözlerler. Resmi üniformaları olmamasına rağmen, yine de giydikleri elbise ve kasketleriyle korucuları tanımak öyle pek güç sayılmaz. Köy sınırları içinde yaşayanlar için korucunun önemi oldukça büyüdür; bu nedenle korucular yüklendikleri görevin sorumluluğunu bilmelidirler. Yüzyılı aşkın bir süreden beri devam etmekte olan bu mesleğin ilk temsilcileri, saraylara ait çayır ve koruları muhafaza ile görevli kimselerdi ve «koru ağası» denilen âmirlerinin yönetimi altında çalışırlardı.


Leave A Reply