Kösedağ Savaşının Sonuçları Nelerdir?

0

Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşının sonuçlarının maddeler halinde yazıldığı yazımız.

*** Anadolu’nun karışık durumu, Moğolların buraya yürümelerini kolaylaştırdı.

Advertisement

*** 1241 yılında bir Moğol ordusu Erzurum’u kuşattı, kaleyi zaptederek herkesi kılıçtan geçirdi.

Moğol işgaline engel olmak isteyen Gıyasettin Keyhüsrev, Sivas’ın Kösedağı mevkiinde Moğolları karşıladı. Buradaki Kösedağ Savaşında Selçuklular ağır bir yenilgiye uğradılar.

Sonuçları

  1. Anadolu birliği bozuldu.
  2. Anadolu bu savaştan sonra yüz yıla yakın bir süre Moğolların egemenliğinde kaldı. Bu dönemde halk ağır vergiler altında ezildi. Tarım geriledi. Ticaret eski canlılığını kaybetti.
  3. Anadolu Selçuklu Devleti üstünlüğünü kaybetti ve giderek dağılmaya başladı.
  4. Türkmen beyleri bir süre sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler ve böylece “beylikler devri” başlamış oldu.

Advertisement


Leave A Reply