Kosova Meydan Muharebeleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Birinci ve İkinci Kosova Savaşları ne zaman ve kimler arasında olmuştur? Birinci ve İkinci Kosova Savaşı nedenleri, sonuçları, hakkında bilgi.

Kosova Meydan Muharebeleri

Kosova Meydan Muharebeleri Hakkında Bilgi

Kosova Savaşları; 1389 ve 1448’de Kosova Ovası’nda yapılan ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan savaşlardır.

Birinci Kosova Savaşı:

I. Murat, Anadolu ve Rumeli kuvvetlerinden oluşan bir orduyla Sırbistan’ı fethe girişti. Osmanlı Ordusu, Kosova Ovası’na girdiğinde başta Macaristan ve Lehistan olmak üzere Sırbistan, Bosna, Eflak, Boğdan ve Hırvatistan devletlerinin kuvvetlerinden oluşan müttefik düşman ordusuyla karşılaştı.

Osmanlı Ordusu’nun sağ kanadına Yıldırım Bayezit, sol kanadına da şehzade Yakup Bey komuta ediyordu. Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa, Yıldırım Bayezit‘in, Sanca Paşa da Yakup Bey’in yanında yer aldılar. Evrenos Gazi de akıncılara komuta ediyordu. Padişah, Sadrazam Çandarlızade Ali Paşa ile merkezde bulunuyordu. Düşman ordusunun başkomutanlığını Sırbistan Kralı Lazar yapıyordu. Lazar yeğeni ve damadı Prens Brankoviç’i ordunun sağ kanadına, Bosna Kralı Tvrtko’yu da sol kanada komuta etmekle görevlendirdi. 20 Haziran 1389 günü başlayan savaş, sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürdü, düşman askerleri savaş alanında kaldı.

Kaçan düşman askerlerini de Yakup Bey izledi. Ancak savaş sona erince, I. Murat savaş alanını gezerken, Lazar’ın damadı Milos tarafından hançerlenerek öldürüldü. Bunun üzerine, alınan tutsaklarını tümü kılıçtan geçirildi. Padişah ölürken oğlu Yıldırım Bayezit‘e biat etmelerini ordu komutanlarına vasiyet etti. I. Murat‘ın iç organları savaş alanında yapılan bir türbeye gömüldü. Cenazesi de Bursa’ya getirilerek, Çekirge’deki asıl türbesine gömüldü. Bu büyük zaferle Türklerin Balkanlardaki durumu sağlamlaşmış oldu.

Advertisement

İkinci Kosova Savaşı:

Macaristan Kralı Hünyadi Yanoş, 1444’te Varna’ da uğradığı ağır yenilginin öcünü almak için bu savaştan dört yıl sonra müttefik bir ordu toplayarak Osmanlıların üzerine yürüdü. Bu seferde haçlı ordusuna, başta yine Macaristan olmak üzere, Almanya, Polonya (Lehistan), Sicilya, Eflak, Boğdan devletleri katıldı. II. Murat, Karamanoğlu Mehmet bey ile Sırbistan kralının gönderdiği kuvvetlerin başında Arnavutluk’tan geldiği Sofya’da düşmanı beklemeyi uygun buldu. Ancak düşman ordusunun, Sırbistan’dan sonra Arnavutluk’a inerek asi İskender Bey ile birleşmek niyetinde olduğunu anlayınca, harekete geçti ve kendisinden önce Kosova Ovası’na gelmiş olan düşmanın karşısına çıktı.

17 Ekim 1448 günü, iki ordu karşı karşıya geldiler. Osmanlı Ordusu’nun sağ kanadına Sanca Paşa, sol kanada da Dayı Karaca Paşa komuta ediyordu. Padişah yeniçerilerle birlikte yine ortada yer alıyordu. Haçlı Ordusu’nda ise sağ kanatta Macar ve Sicilya alayları, sol kanatta da Alman, Erdel, Çek, Roman, Moldav alayları yer alıyordu. II. Murat‘ın barış önerisini reddeden Macar Kralı Hünyadi Yanoş, şiddetli bir saldırıyla savaşı başlattı. İki gün iki gece süren savaş sonunda, Haçlıların saldırı gaçleri kırıldı. Osmanlı kuvvetleri iyice yıpranan düşman alaylarını çevirmeye başladı. Almanların ve Çeklerin sert karşı koymalarına karşın Osmanlı kuvvetleri, Haçlı ordusunu ikiye ayırdılar. 18 Ekim akşamında savaşı yitirdiğine inanan Hünyadi Yanoş, kaçmayı başardı. Bu savaşta Osmanlılar 4.000, Haçlılar 17.000 kayıp verdiler. İkinci Kosova zaferiyle, Avrupa Hırıstiyan devletlerinin Türkleri Balkanlar’dan atmak düşüncesi sönmüş oldu.


Leave A Reply