Koşuk Örnekleri, Hem Orijinal Dilinde Hem de Günümüz Türkçesi İle…

0

Koşuk örnekleri. Hem orijinal dilinde hem de günümüz Türkçesi ile karşılıkları yazılmış koşuklara örneklerin yer aldığı sayfamız.

Koşuk Örnekleri - Hem Orijinal Dilinde Hem de Günümüz Türkçesi İle...

KOŞUK ÖRNEĞİ 1

– Orjinal

Kızıl sarığ arkaşıp
Vipgin yaşıl yüzkeşip
Bir bir-gerü yörgeşip
Valnguk anı tanglaşur
Alın töpü yaşardı
Urut otın yaşurdı
Köl-ning suvın küşerdi
Sığır buka möngreşür
Kulan tükel komıttı
Arkar sukak yumuttı
Vaylağ tapa emitti
Tiziğ turup sekrişür

Günümüz Türkçesi
Kızıl ve sarı (renkli çiçekler) ardı ardına yerden bitiyor
Mor ile yeşil yüz yüze geliyor
(Ve) birbirlerine sarılıyorlar
İnsan (bu renk cümbüşünü görünce) hayretler içinde kalıyor
Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
Kuru otlarını gizleyip (tazelerini çıkardılar)
Göllerin suyunu taşırdılar
Sığırlar ve boğalar (sevinçlerinden) böğrüşüyorlar
(Bahar) yaban eşeklerini iyice coşturdu
Dağ keçilerini ve geyikleri (hep) bir araya getirdi
(Bunlar otlamak için) yaylalara doğru yöneldiler
Sıra sıra dizilip (sevinçlerinden) hoplayıp zıplıyorlar


KOŞUK ÖRNEĞİ 2

– Orjinal

Yiğitleriğ işletü
Vığaç yemiş ırgatu
Kulan keyik avlatu
Badram kılıp avnalım
Çağrı birip kuşlatu
Taygan ıdip tışlatu
Tilki tonguz taşlatu
Erdem bile öğlelim
Tosun münüp sekirtsün
Esizlikin amurtsun
Itka keyik kaytartsun
Turmış sanı umnalım

Günümüz Türkçesi
Gençleri çalıştıralım, işe koşalım
(Onlara) meyve ağaçlarını silktirelim (ve meyve toplatalım)
Yaban eşekleri ve yaban hayvanları avlatalım
(Böylece, günlerce) bayram edelim, avunup eğlenelim
(Gençlere) şahin verip (onlara) kuş avlatalım
Tazıları bırakalım (ki) tilki ve domuzları ısırsınlar
(Tazılara yardım olsun diye onları) taşlatalım
(Biz de böylece) erdemli kişiler olarak övülelim
(O genç) hiç binilmemiş haşarı taya binsin, koştursun
(Ve böylece) onun haşarılığını gidersin, onu uslandırsın
(Onun sırtında avlansın) köpeğe av hayvanlarını kışkırtsın ve kaçırtsın
(Biz de av) yakalanmış, tutulmuş gibi (etini yemek için) ümitlenelim


KOŞUK ÖRNEĞİ 3

– Orjinal

Kıkrıp atığ kemşelim
Kalkan süngün çomşalım
Kaynap yana yumşalım
Katgı yağı yavalsun
Teğre avıp eğrelim
Attın tüsüp yüğrelim
Arslanlayu kükrelim
Küçi anın kevilsün
Endik kişi tetilsün
İl törü itilsün
Toklı böri yetilsün
Kadgu yeme savılsun

Günümüz Türkçesi
Nâra atarak atlarımızı sürelim
Kalkan ve mızraklarımızla (düşman içine) dalalım
(Öfkeden) kaynayıp köpürelim (dövüşelim) sonra da
(barış dileğinde bulunurlarsa) yumuşayalım
(Öyle ki) sert düşman yatışsın ve yola gelsin
(Düşmanı) çepeçevre kuşatalım.
Atlardan inip (düşmana doğru) koşarak saldıralım
Arslanlar gibi kükreyelim (ki)
(Düşmanın moral) gücü (iyice) azalsın, gevşesin
Şaşkın ve ahmak kişiler akıllansın
Ülke ve devlet gelişsin, dirliğe düzene kavuşsun
Kurtla kuzu art arda yürüsün, barış olsun
Kaygı ve keder (de böylece) savulup gitsin


KOŞUK ÖRNEĞİ 4

– Orjinal

Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar
Kanı akıp yoşuldu
Kabı kamug deşildi
Ölüg birle koşuldu
Togmuş küni uş batar
Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür
Etil suwı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölün takı küşerür

Günümüz Türkçesi
Öfkelenip dışarı çıktım
Arslan gibi kükredim
Yiğitler başını doğradım
Şimdi beni kim tutabilir.
Kanı akıp boşandı
Derisi baştan başa deşildi
Ölülerle bir oldu
Doğan güneş işte batıyor
Kuru yerler hep gülerdi
Dağbaşları göründü
Dünyanın soluğu ılındı
Türlü çiçekler sıralandı
İtil suyu akar durur
Kaya dibini oyar durur
Bütün balıklar baka durur
Gölü bile taşırırlar


KOŞUK ÖRNEĞİ 5

– Orjinal

Yay yarupan ergüzi
Aktı akın munduzı
Toğdu yaruk yılduzı
Tıngla sözüm külgüsüz
Agdı bulut kükreyü
Yağmur tolı sekrüyi
Kalık anı ügriyü
Kança barır belgüsüz
Türlük çeçek yarıldı
Barçın yadım kerildi
Uçmak yeri körüldi
Tumluk yana kelgüsüz

Günümüz Türkçesi
Bahar geldi
Kar suları seller gibi aktı
Tan yıldızı da doğdu
Sözümü gülmeden dinle
Bulut gürleyerek yükseldi
Yağmur, dolu yağdı
Rüzgar önüne kattı
nereye gider bilinmez
Rengarenk çiçekler açıldı
İpek yaygılar serildi
Cennet yeri görüldü
Soğuklar artık gelmez


Leave A Reply