Köy Enstitüleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Köy Enstitüleri nedir? Köy Enstitüleri ne amaçla kurulmuştur, ne zaman kapatılmıştır? Köy Enstitüleri özellikleri, verdikleri eğitimler hakkında bilgi.

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri; Milli Eğitimde en önemli dâvalardan biri de, köy okullarına köy gerçeklerini yadırgamayacak, köyle ve köy hayatı ile tamamen bağdaşacak öğretmenler yetiştirmekti. Bu amaca ulaşmak için uzun çalışmalar yapıldı; başka ülkelerin benzeri eğitim kurumları, bunların programları, çalışma sistemleri incelendi. Köylere gidecek öğretmenlerin, şehir okullarında değil, köy şartlarını da ihtiva eden, fakat temize, iyiye, faydaya, sağlama yönelmiş, pratik bilgiler de veren yeni, özel okullarda yetiştirilmeleri kararlaştırıldı. Genel olarak bütün öğrencilerini köylü, ya da kasabalı çocuklardan alacak olan bu okullara “Köy Enstitüsü” adı verildi.

Hasan Âli Yücel‘in Milli Eğitim bakanlığı devrinde, 1939-1940 yıllarında faaliyete geçen köy enstitülerinin hemen hepsi şehirlerden uzakta, köy havası taşıyan yerlerde kurulmuştu. Sayıları 21’di. Buradan çıkan ilkokul öğretmenlerine, gidecekleri köylerde tarla, hayvan, bazı zanaat araçları verilecek, öğretmenler, okul çalışması içinde, köylüye, öğrencilere bu alanlarda da öğretici, eğitici olacaklardı. Bu arazi, mal, ya da araçlar vasıtası ile kazanç sağlayacaklar hesaba katılmış, bundan dolayı, alacakları maaş hayli küçük ölçüde tutulmuştu. 1947’de Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, köy enstitüleri bünyesinde bazı değiştirmeler yaptı. Bunların en önemlisi, buradan çıkan öğretmenlerin de normal maaş statüsüne geçirilmeleri idi.

1950’den sonra bu eğitim kurumları bazı tenkidlere uğradı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı köy enstitülerini köy ilk öğretmen okulları şekline soktu. Böylece, köy enstitüleri, evrimleşmelerini tamamlayamadan, kaldırılmış oldu.

Advertisement

Leave A Reply