Köy İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları İçinde Köy Geçen

0

İçinde köy ve köylü geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Köy, köylü ile ilgili atasözleri, deyimlerin anlamları ve açıklamaları.

Köy İle İlgili Atasözleri Deyimler

Advertisement

ATASÖZLERİ:

 • *** doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  doğru olmakla birlikte başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleyenlerin sevilmediğini anlatan bir söz.
 • *** evli evine, köylü köyüne
  artık dağılalım, herkes evine, işine gitsin.
 • *** görünen dağın (köyün) uzağı olmaz
  bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.
 • *** horozu çok olan köyde sabah geç olur
  karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır.
 • *** köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner)
  koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer.
 • *** köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der
  kişi bir işi yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de birtakım gerekçeler ileri sürerek bunu gerçekleştirmenin olanağı bulunmadığını söyler.
 • *** köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece
  köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar.
 • *** kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
  kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.
 • *** yetişemediğin köyün alt tarafında (beri yanında) yat
  yapmak istediğiniz şeyi eksiksiz olarak başaramıyorsanız kendinizi boş yere zorlamayıp yapabildiğiniz kadarıyla yetinmeniz gerekir.

Evli Evinde Köylü Köyünde:

ANAFİKİR : Toplumun düzeni ve kişinin huzuru için herkesin kendi yerinde bulunması gerekir.

Kişi gerçek huzuru ancak kendi evinde bulur. Başkasının evinde veya evinin dışında bir yerde mutlu olması düşünülemez. Zaten kişi bu anlayıştan hareket ederek bir ev bark kurar. Toplumun huzuru da ancak böyle sağlanır. Herkesin kendi evinde, kendi işinin başında olması karşısında, toplumda huzurunun bozulması için bir neden kalmaz. Evli evine gitse, evdekilerle bir huzursuzluk olmayacağı gibi, köylünün de kendi işinin başında, her şeyden haberdar olarak yaşamını sürdürmesiyle ancak huzuru sağlanabilir.

Görünen Köy Klavuz İstemez:

ANAFİKİR : Ortada duran gerçekler için kanıt aramaya gerek olmaz.

Gerçekler asla gizli kalamaz. Her ne kadar gizlenmeye çalışılsalar bile er geç ortaya çıkar veya çıkarılırlar. Gizli olan gerçekleri ortaya çıkarmak herkesin görevi olmalıdır. Bunun için gerekli her şeyi yapmalı, başkalarının yardımı gerekse bile alınmalıdır. Ancak, bilinen bir gerçek varsa onu gizlemek gereksiz olduğu gibi, böyle bir gerçek için başkalarının yardımını istemek de anlamsızdır. Ortaya çıkarılan bir gerçek için başkaları bizden kanıt isteyebilir. Ancak herkesin de bildiği bir gerçeğe kanıt istemek gereksizdir.

Advertisement

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar:

ANAFİKİR : Hiçbir şeyden çekinmeden doğruyu söyleyen kişileri kimse sevmez.

Kişiler toplum içinde yaşamaya başladığından beri, çıkarı gereği, her düşündüğünü, her duyduğunu olduğu gibi anlatmaktan kaçınmış, hep bir şeyler gizleyerek başkalarıyla ilişkilerini kurmuştur. Gizlediklerini başkalarından çıkarını sağlamak için söylemez. Çıkarı için, doğru olmadığına inandığı şeyleri bile söyler. Oysa insana yakışan, kendisini olduğu gibi ortaya koymaktır. Doğru bildiklerini hiç kimseden korkmadan, «başkaları ne der?» diye bir endişeye kapılmadan ortaya koyanlar, iyi insan oldukları halde, geneldeki çıkarcı insanlar tarafından hoş karşılanmaz, kimse böylelerinin yakınlarında olmasını istemez, öyle olunca da doğrular, belirli bir yerde barınamazlar.

DEYİMLER:

 • *** dokuz köyden kovulmuş
  geçimsizliği veya başka davranışları yüzünden birçok yerden atılmış.
 • *** eski köye yeni âdet getirmek
  alışılmamış, yadırganan bir yeniliği yapmaya kalkışmak.
 • *** küçük köyün büyük ağası
  büyüklük taslayanlar için söylenen bir söz.


Leave A Reply