Köy Sosyal Yaşamının Özellikleri

0

Köy sosyal yaşamının ne gibi özellikleri vardır? Köy grupları ve köy sosyal gruplarının maddeler halinde özellikleri.

Köy

Advertisement

Köy Grupları

Toplumların göçebelik yaşamından kurtulması köyün kurulmasıyla başlar. Köy, kasaba ve şehrin çekirdeğini oluşturur. Toplumların gelişmesinde ve kültürün birikimliliğinde köyler dönüm noktasını oluşturur. Köy – şehir ayrımında birbirinden farklı ölçüler kullanılmıştır.

Yönetimle ilgili yasalarımıza göre nüfusu 2000’e kadar olan yerleşim yerlerine köy denilmektedir. Üretim biçimi açısından ise tarımsal üretim biçimini, hayvancılık ve bölgesel el sanatlarını benimsemiş, kapalı toplumlardır. Sosyal yaşam açısından gelenekçilik egemendir.

Köy Sosyal Yaşamının Özellikleri:

1. Toplumsal gruplar az, fakat toplumsal kontrol fazladır. Benzer üretimler yapılır. kamuoyunun otoritesi oldukça fazladır. Köyde sosyal dayanışma oldukça güçlüdür.

Advertisement

2. Fiziksel çevrenin köy yaşamındaki etkinliği fazladır. Ova, dag ya da kıyı köyü oluşuna göre, tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi etkinlikler önem kazanmıştır.

3. Köy toplumu homojendir. Giyim – kuşam, yemek vb. alışkanlıklarla, konuşma yönünden birbirine benzer.

4. Köyde gelenekçilik ağır basar, çabuk değişim söz konusu değildir.

5. Köy ailesi üretici bir birliktir. Yiyeceğini ve bir kısım giyeceğini kendisi üretir.

6. Planlı dönemle birlikte köylerde okullaşma, el sanatları, tarımda mekanizâsyon, sağlık koşullarının iyileştirilmesi, köylerdeki gelişme ve değişimi hızlandırmıştır.

Sosyolojinin bir dalı olan “Köy Sosyolojisi”, köy sosyal yapılarını inceler.

Advertisement


Leave A Reply