Koyun Kuzu İle İlgili Atasözleri ve Anlamları – İçinde Koyun Kuzu Geçenler

0
Advertisement

İçinde koyun, kuzu kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin açıklamaları. Koyun, kuzu hakkında atasözleri ve anlamları

Koyun Kuzu İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Koyun Kuzu İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
  bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.
 • ***ak koyunun kara kuzusu da olur
  iyi bir ailenin çocuğu kötü de olabilir.
 • ***öksüz kuzu toklu (öveç) olmaz
  kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez.
 • ***çift ile koyun, gerisi oyun
  en zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir, diğer işler eğlence gibidir.
 • ***çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
  nazik bir işi, o işin inceliğini anlamayan bir kimseye yaptırma.
 • ***çobansız koyunu kurt kapar
  yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.
 • ***erkek koyun kasap dükkânına yakışır
  miskin erkek, yaşamaya layık değildir.
 • ***her koyun kendi bacağından asılır
  herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker.
 • ***herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz
  herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunamazdı.
 • ***Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu
  bir şeye tam güvenmeyip ileride ne olacağı konusunda bilgi sahibi olunamadığı durumlarda kullanılan bir söz.
Devamı
 • ***kasap et derdinde, koyun can derdinde
  bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.
 • ***kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
 • ***koyun can derdinde, kasap yağ derdinde
  bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.
 • ***koyun güden kurdu görür
  görevini yaparken gereken dikkati gösteren kişi, doğabilecek sorunları sezer.
 • ***koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
  istenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur.
 • ***kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz
  saldırıcı ile güçsüzün yan yana bulunduğu yerde tehlike vardır.
 • ***ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz
  her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.
 • ***sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez)
  miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur.
 • ***sen ağa ben ağa, koyunları (inekleri) kim sağa?
  herkes kendisini buyurucu durumda görür, iş yapmakla yükümlü saymazsa ortadaki işi kim yapar?
 • ***sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar
  arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.
 • ***sütsüz koyun meleyen olur
  çevresine yararlı olmayan, elinde avucunda bir şey bulunmayan kişi hep acıklı ve üzüntülü konuşur.
 • ***yabancı koyun kenara yatar
  bir topluluğa yeni katılan kimseyi çevresi hemen aralarına almaz, o yüzden bir süre yabancılık çeker, onlardan uzak durur.
 • ***zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
 • ***geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler
  geçmişte kalan olayların üzerinde durulmasında bir yarar yoktur.

Bir Koyundan İki Post Çıkmaz:

ANAFİKİR : Bir kimseden verebileceğinden fazlasını istememeliyiz.

Başkalarıyla kuracağımız ilişkilerde onları tanımamızın bize büyük yararları vardır. Kişileri tanımazsak onlardan neyi ve ne kadar isteyeceğimizi bilemeyiz. Çünkü kişilerin bilgi, yetenek ve güçleri belirli bir ölçüde olur. Onlardan bu ölçüler çerçevesinde bir çalışma bekleyebiliriz. Yoksa, güçlerinin üstünde bekleyişlerimiz olursa, boşuna bir bekleyiş olur. Sonuçsuz kalır, biz de yanılmanın yaratacağı olumsuzlukları gidermek için daha çok çabalamak zorunda kalırız.

Koyun Can Derdinde Kasap Mal Derdinde:

ANAFİKİR: Yardıma muhtaç olandan yararlanma yoluna gitmemeliyiz.

Yardımlaşmak insanlar arasında saygı değer bir davranıştır. Yardımın gerçek yardım olabilmesi için, yardım yapanın, yardımını karşılıksız, bir çıkar beklentisi olmadan yapması gerekir. Ancak toplumda öyle kişiler var ki yardıma muhtaç olanlara yalnızca onlardan nasıl yararlanacaklarını düşünerek yaklaşırlar. Bu davranış gerçek insanlığa sığmaz. Kişinin zor durumundan yararlanmak değil, ona elden gelen yardımı yapmak en büyük amaç kabul edilmelidir.

Advertisement

Geçmişe Mazi Yenmişe Kuzu Derler:

ANAFİKİR : Geçmişin başarıları ile övünmek, açılarıyla üzülmek yararsızdır.

Geçmiş, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, acı ve tatlı olaylarıyla mutlaka unutulamaz. Değeri de yok diye kabul edilemez. Geçmişin kişi yaşamında geleceğe ışık tutması açısından büyük bir yararı vardır. Ancak geçmiş ile yaşanmaz. Çünkü geçmiş asla geri getirilemez. Geçmişi iyi ve kötü yönleriyle değerlendirebilirsek, yaşamımızı daha da güzelleştirmemiz, zamanımızı boşa geçirmememiz mümkün olabilir. Önemli olan da içinde yaşadığımız ve gelecekte yaşayacaklarımızda. Harcayacağımız bütün çabaları bu amaca yöneltirsek, gerçek başarı ve mutluluğa ulaşabiliriz. Geçmişten de bu amaç için yararlanmalıyız.


Leave A Reply