Koyun Kuzu İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Koyun Geçen

0

İçinde koyun, kuzu kelimesi geçen deyimler nelerdir? Koyun ve kuzu ile ilgili deyimler anlamları ve açıklamaları, örnekler.

Koyun Kuzu İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Koyun Kuzu İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***kuzu çevirmek
  kuzunun gövdesini şişe geçirip ateş korunun üzerinde çevirerek pişirmek.
 • ***kuzu gibi
  çok uysal.
 • ***kuzu gibi olmak
  uslanmak, sessizleşmek, sakinleşmek.
 • ***kuzu kesilmek
  uysallaşmak, sessizleşmek, sakin bir durum almak: Sabık komiserin sahiden bir komisermiş gibi tavır aldığı anlarda kadın kuzu kesilirdi. -H. E. Adıvar.
 • ***kuzu postuna bürünmek
  karşısındakini aldatmak için gerçek kişiliğini saklamak, kendini zararsız ve uysal göstermek.
 • ***koyun gibi
  1) budala, şaşkın; 2) karar ve davranışlarında başkasına bağımlı olan, başkasına uyan: Bizim damat da sessiz sedasız, koyun gibi adam -A. Ümit.
 • ***bir koyundan iki post çıkarmak
  olması gerekenden daha fazla elde etmek.
 • ***koyun kaval dinler gibi dinlemek
  hiçbir şey anlamadan dinlemek: Kafa göz yara yara Hüsn ü Aşk’ı okuyor, hayranları da koyun kaval dinler gibi dinliyorlardı. -A. H. Çelebi.
 • ***kurbanlık koyun gibi
  başına geleceklerden habersiz olan: Kâh yollarda tabur olmuş yürüyorlar, kâh garlarda, istasyonlarda kurbanlık koyun gibi bekleşip duruyorlardı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***analı kuzu, kınalı kuzu
  1) her işi yolunda giden; 2) annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.
 • ***anasının körpe kuzusu
  pek küçük kucak çocuğu.
 • ***canciğer kuzu sarması
  içli dışlı, candan, pek içten: Bir gün evvel canciğer kuzu sarması, ferdası günü sen kimsin efendi ben seni tanımıyorum. -H. Taner.

Ana Kuzusu Deyimi Açıklaması / Anlamı :

Ana kuzusu deyimi toplumda narin sıkıntıya ve güçlükler karşısında zorlanan nazlanan kişiler için söylenmektedir. TDK sözlüğünde anasının körpe kuzusu olarak geçen deyim aynı zamanda oldukça küçük annesinin kucağında oturan duran çocuklar içinde kullanılır.

Advertisement

Ana Kuzusu deyimine örnek kullanım

“Şuna bak kasaları nasıl kaldırıyor tam bir ana kuzusu.”


Leave A Reply