KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Testler

0

KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme, Ölçmede temel kavramlar, ölçme araçları ile ilgili çözümlü testler, soru ve cevapları.

Test

TEST 1 – ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME – ÖLÇMEDE TEMEL KAVRAMLAR

1. I. Masanın boyunu karışlayarak ölçmek
II. Bazı öğrencilerin fizik dersindeki başarı düzeylerini belirlemek
III. Sınıftaki öğrencileri soyadlarına göre sınıflamak
IV. Öğrencilerin felsefe dersine karşı olan tutumlarını belirlemek
Bu örneklerden hangileri dolaylı ölçmeye örnek gösterilemez?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I ve IV

2. Arda Öğretmen 9/A sınıfındaki öğrencilere Türkçe dersi ile ilgili çoktan seçmeli test uygulamıştır.
Uygulama sonrası;
I. Her bir öğrencinin sınav kağıdındaki yanlış ve doğru cevapları sayması
II. Sınav kağıtlarını iyiden kötüye doğru sıralaması
III. Türkçe dersinden geçecek ve kalacak öğrencileri belir-, lemesi
IV. Sınav sonuçlarının ortalamasını alarak ortalamanın altında kalan öğrencilerin dersi tekrar etmelerine karar vermesi hangisi ya da hangileri ölçme işlemine örnek gösterilemez?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız IV
E) III ve IV

3. Tanımlanmış birim; bilim adamları tarafından sınırları belirlenmiş olan, yani herkes tarafından kabul edilecek bir biçime dönüştürülen birimdir.
Buna göre;
I. Haftanın gün sayısının yedi gün olması
II. Bir saatin 60 dakika olması
III. Matematik ve geometri derslerinde kullanılan pi sayısı
IV. Okuma-yazmayı yeni öğrenen bir öğrencinin dakikada okuduğu kelime sayısının belirlenmesinde her bir kelimenin 1 birim olarak kabul edilmesi
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tanımlanmış birime örnek gösterilemez?

A) Yalnız II
B) I ve l
C) II ve IV
D) Yalnız IV
E) III ve IV

4. Metre, gram, kilogram, cm ve mm sözcüklerinden her insan aynı şeyi anlıyorsa bu durum birimlerin;
I. Genellik
II. Kullanışlık
III. Eşitlik
IV. Gerçeklik
V. Karşıtlık
gibi özelliklerden hangisini ya da hangilerine sahip olduğunun bir kanıtıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve l
D) II ve III
E) I ve V

5. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş ölçme değildir?

A) Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km2’dir.
B) Erkek mankenin boy uzunluğu 180 cm’dir.
C) 11 -B sınıfının fizik sınavı ortalaması 55’dir.
D) Tren İzmir-Aydın yolunda 80 km hızla gidiyor.
E) istanbul’da kilometre kareye 2 bin 400 kişi düşüyor.

6. Aşağıda yapılan ölçme işlemlerinden hangisinde doğal (mutlak) sıfır söz konusu değildir?

A) Erdal’ın kilosu 67 kg’dır.
B) Duvarın boyu 80 cm’dir.
C) Öğle vakti hava sıcaklığı 38°C’ye çıktı.
D) 5-A sınıfının hacmi 90 m3’tür.
E) Mizah dergisi 50 sayfadan oluşuyor.

7. Düzenli çalışmanın öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştıran ölçme ve değerlendirme uzmanı Halil Bey, bir grup öğrencinin günlük plan yaparak çalışmasını sağlamış, diğer gruptaki öğrenciler ise serbest çalışmışlardır. Sonuçta Halil Bey planlı ve düzenli çalışan öğrencilerin ders başarılarının arttığını gözlemlemiştir.
Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenci başarısı
B) Düzenli çalışma
C) Serbest çalışma biçimi
D) Öğrenci farklılıkları
E) Öğrenme yöntemi

8. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde ölçme ve değerlendirme yapılmasının amaçları arasında değildir?

A) Öğrenci başarısını gözlemlemek
B) Anne-babalara bilgi vermek
C) Okulun başarısını gözlemlemek
D) Öğrencinin davranışlarını değiştirmek
E) Uygulanan eğitimin başarısını gözlemlemek

9. Bir değişkenin hangi miktarına 1 birim denileceği tanımlanmamış olan birime doğal birim denir. Başka bir ifade ile doğal birim herkes tarafından kabul edilen ve bir tanıma ihtiyaç duyulmayan birimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal birime örnek değildir?

A) Dershane binamızın 2.katında toplam 8 derslik bulunmaktadır.
B) Arzu Hanım’ın repertuarında 28 şarkı var.
C) Türkçe dersini tekrar eden sadece 10-A sınıfından 5 öğrenci bulunmaktadır.
D) Otobüs firmasına ait ilk sefer Ankara’ya sabah 8:30’dadır.
E) Üniversite hastanesinin otoparkında 5 ambulans hazır beklemektedir.

10. Aşağıdakilerden hangisinde ölçüm söz konusu değildir?

A) Merve Türkçe dersinde güzel yazısından ötürü öğretmeninden artı(+) aldı.
B) Okuma hızı sınıf düzeyine göre düşük olan Birsen’in dakikada okuduğu kelime sayısı 40 ile 50 arasındadır.
C) İzmir’de hava sıcaklığı yaz aylarında 35°C’dir.
D) Dershanenin yapmış olduğu indirim sınavında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi.
E) Mert Bey’in yabancılara karşı olan tutum puanı 240’dır.

11. I. Başlangıç noktası mutlak sıfırdır.
II. Birimleri birbirine eşittir.
III. Ölçülen özellik hakkında en çok bilgi veren ölçektir.
IV. Ölçme sonuçları üzerinde çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir.
V. Ölçme sonuçları bir özellik bakımından gruplandırılabilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri oranlı ölçeklerin temel özellikleri arasında gösterilemez?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) Yalnız V
E) Yalnız III

12. Aşağıdaki eylemlerden hangisi doğrudan ölçülebilir?

A) Pazarda yaylı terazi ile meyvelerin tartılması
B) Bir kasa çileğin kütlesi
C) Öğrencilerin bilgi seviyeleri
D) 5-B sınıfındaki öğrencilerin dört işlem becerileri
E) Ege bölgesindeki yaşayanların Yunanlılara karşı tutumları

13. I. Uzunluk
II. Termometre
III. Takvim
IV. Rakım
V. Başarı puanları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eşit aralıklı ölçeklere örnek değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) III ve V

14. Değişkenlerin yapısı incelendiğinde bunların aynı anda nicel ve sürekli, nicel ve süreksiz, nitel ve sürekli, nitel ve süreksizlik özelliklerine sahip oldukları da görülmektedir.
Buna göre;
I. Türkçe başarı testinden alınan puan
II. Mezun olunan okul türü
III. Ailedeki birey sayısı
IV. Öğretmenlerin medeni durumları
V. Bir öğrencinin sahip olduğu eğitim düzeyi
yukarıdakilerden hangisi hem nicel hem de süreksiz değişkendir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

15. Aşağıdakiierden hangisi eşit aralıklı ölçek için bir örnek oluşturmaz?

A) Dünyanın en uzun kızı Silva Elisany 2 metre 6 cm boyundadır.
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde kabul edildi.
C) 9-A sınıfının en başarılı öğrencisi Zeynep felsefe sınavından 90 aldı.
D) Bugünkü hava sıcaklığı İzmir’de 35°C’dir.
E) Mustafa Kemal Atatürk 1881 tarihinde Selanik’te doğdu

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply