KPSS Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar İle İlgili Test

0

KPSS Eğitim Bilimleri, Gelişim Psikolojisi, Gelişim ile ilgili temel kavramlar konusu ile ilgili testler ve çözümleri. KPSS testleri.

Test

TEST 1

1. Belgin’in 3 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu eli ve parmakları kırılmış, uzun süre elini kullanmasını gerektiren yazı yazma davranışını göstermekte zorluk çekmiştir. İlerleyen yıllarda Belgin’in yaşıtları akıcı ve hızlı yazı yazmadığı gözlenmiştir.
Belgin’in yaşıtları gibi akıcı ve hızlı yazı yaza-mamasını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklar?

A) Kritik dönem
B) Büyüme
C) Olgunlaşma
D) Hazırbulunuşluk
E) Öğrenme

2. Dünyanın en hızlı koşan adamı Tyson Goy saatte 40 km hızla koşmaktadır. Tyson’ın saatte 70 km koşamaması gelişimi etki eden hangi faktörle açıklanabilir?

A) Çevre
B) Kalıtım
C) Olgunlaşma
D) Tarihsel zaman
E) Zamanlama

3. Yer yüzünde yaşayan en büyük kartallardan biri olan Kafkas kartalının yavruları yumurtadan çıktıktan 12 ay sonra uçmaya başlarlar.
Bu durum aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?

A) Büyüme
B) Tarihsel zaman
C) Hazırbulunuşluk
D) Çevre
E) Olgunlaşma

4. İlker 8 yaşındadır ve kendi başına ayakkabısının bacıklarını bağlayamamaktadır. Babasından yardım istediğinde babası ona, “Abin senin yaşlarındayken kendi başına ayakkabısının bağcıklarını bağlayabiliyordu; sen ise bunu yapamıyorsun” demektedir. İlker babasına, “Ben başkayım, abim başka; ben abim değilim.” cevabını vermektedir.
İlker’in babasına verdiği cevap, gelişim görevlerinin başarılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olabileceğini anlatmaktadır?

A) Bireysel farklılıkların
B) Çevrenin
C) Cinsiyet ayrımının
D) Alışkanlıkların
E) Beslenme düzeninin

5. Dünyadaki tüm insanlar için aynı gelişim ilkeleri geçerlidir.
Bu cümlede gelişim hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Sübjektifliği
B) Gözlenebilirliliği
C) Birbiriyle ilintiliği
D) Görecelliği
E) Evrenselliği

6. • Doğum öncesi dönemde bedensel gelişim
• İlk çocukluk döneminde zihinsel gelişim
• Ergenlik döneminde bedensel ve cinsel gelişim diğer gelişim alanlarına göre daha hızlıdır.
Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

A) Gelişim genelden özele doğru gerçekleşir.
B) Gelişim süreklidir.
C) Gelişim bir bütündür.
D) Gelişim ardışık bir sıra izler.
E) Gelişim nöbetleşe gerçekleşir.

7. Bir sonraki gelişim dönemine özgü gelişim görevini yapabilmek, zorunlu olarak bir önceki gelişim dönemine ait gelişim görevlerini yapabilmeyi gerektirir.
Buna göre önceki gelişim görevi sonraki gelişim görevi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine olanak sağlar?

A) Hazır bulunuşluğun
B) Özdeşleşmenin
C) Olgunlaşmanın
D) Güdümlenmenin
E) Büyümenin

8. Üç aylık bir çocuğa yürümeyi öğretemeyiz. Çünkü o, bunun için henüz olgunlaşmamıştır. Ancak bedenin denge durumunu sağlayıp, bacaklarını hareket ettirme becerisini kazandıktan sonra yürüyebilir. Fakat çocuğa yürüme olanağı vermezsek, onu daima kucakta taşır ya da sandalyesine bağlı tutarsak o zaman da bacaklarını kullanmayı bilmez ve yürümesi gecikir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bedensel olgunluk pratik yapmayla gelişir.
B) Çocuklarda öğrenme gecikebilir.
C) Bedenin denge durumu herkeste aynıdır.
D) Gözlem yoluyla yürüme öğrenilebilir.
E) Öğrenim süreci ilk altı ayda başlar.

9. Serap 10 yaşındadır ve diş yapısında bozukluk vardır. Teyzesi, Serap’ın annesi olan ablasına “Serap’ı acilen bir dişçiye göstermemiz gerekir, yoksa yarın çok geç olabilir.” demiştir.
Teyzenin bu sözleri gelişim açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Kalıtım
B) Hazırbulunuşluk
C Kritik dönem
D) Deneyim
E) Olgunlaşma

10. Vücudun;
• Boy
• Kilo
• Hacim
Olarak artması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Olgunlaşma
B) Kritik dönem
C) Öğrenme
D) Hazırbulunuşluk
E) Büyüme

11. Gelişim psikolojisinde dönem kavramı, belirir yaşlarda ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerine örnek değildir?

A) Evlilik
B) Çocukluk
C) Ergenlik
D) Bebeklik
E) Çocukluk

12. 5 yaşındaki Tarık annesine nasıl dünyaya geldiğini sorar. Annesi kendisini leyleklerin getirdiğini söyler. Aynı soruyu babasına sorar aynı cevabı alır. Dedesine sorar cevap değişmez. Tarık hayretle şöyle seslenir. “Bu evde hiç normal doğum yok mu?”
Yukarıdaki parçaya göre Tarık’ın bu tepkisi gelişime etki eden aşağıdaki hangi faktör ile açıklanabilir?

A) Olgunlaşma
B) Yaş
C) Zamanlama
D) Kritik dönem
E) Tarihsel zaman

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2

Leave A Reply