Kral Bagyidaw Kimdir?

0
Advertisement

Kral Bagyidaw kimdir? 19. yüzyılda hüküm sürmüş Myanmar krallarından birisi olan Bagydaw hayatı ve yaptıkları hakkında bilgiler.

Kral Bagyidaw Kimdir?

Kral Bagyidaw

Bagyidaw (23 Temmuz 1784, Amarapura, Myanmar – ö. 15 Ekim 1846), 1819-37 arasında hüküm sürmüş Birmanya (bugün Myanmar) kralı. Konbaung olarak da bilinen Alaungpaya hanedanının yedinci hükümdarıdır. I. İngiltere-Birmanya Savaşı’nda yenilgiye uğraması, Arakan ve Tenasserim eyaletlerinin İngilizlerin eline geçmesine yol açmıştır.

Bagyidaw, Bengal ile Arakan arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle, İngiltere’yle ülkesi arasında beliren savaş tehlikesini zorlukla önleyen Kral Bodawpaya’nın (hd 1782-1819) torunuydu. Güçsüz bir hükümdar olmasına karşın, komutanı Maha Ban-dula’nın etkisiyle Bodawpaya’nın Hindis-tan’nın kuzeydoğusuna doğru yayılma politikasını sürdürdü. Assam ve Manipur’u ele geçirerek Birmanya’ya bağladı. Hükümdarlığı sırasında, Birmanya’nın İngiliz Hindista-nı ile olan sının, Bengal Körfezindeki Arakan’dan Himalaya Sıradağlannın eteklerine kadar genişledi. Ayaklanmacı güçleri izleyen Birmanyalıların sınır saldırılarına öfkelenen İngilizler, 5 Mart 1824’te Birmanya’ya karşı savaşa giriştiler. Bagyidaw’ın orduları Assam, Arakan ve Manipur’dan atıldı. Aşağı Birmanya’yı işgal eden İngiliz birlikleri, başkent Amarapura’ ya (bugünkü Mandalay’ın yakınında) doğru ilerlemeye başladı. Bagyidaw hükümeti, 24 Şubat 1826’da Tenasserim ve Arakan’ın ingilizlere bırakılmasını ve 1 milyon sterlin değerinde bir tazminatın ödenmesini öngören Yandabo Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Birmanya’nın İngiliz koruması altına giren Assam ve Manipur’daki hak iddialarına da son veriliyordu. Bagyidaw, hükümdarlığının geri kalan yıllarında antlaşmanın katı koşullannı hafifletmeye çalıştı. 1826’da İngiliz elçisi John Crawfurd ile bir ticaret antlaşmasının koşullannı görüştüyse de, Kalküta’daki Doğu Hindistan Kumpanyası yerine doğrudan doğruya İngiltere ile eşit temeller üzerinde görüşme olanağı sağlanıncaya değin, resmî diplomatik ilişkiler kurmayı reddetti. İngilizleri Tenasserim’i geri verme konusunda ikna edemedi; ama 1830’da Kalküta’ya gönderdiği temsilciler heyeti, Birmanya’nın Manipurlar tarafından işgal edilen Kale-Kabaw Vadisi üzerindeki hak iddialarını başarıyla savundu. 1831’den sonra ruh sağlığı giderek bozulan Bagyidaw’ın yerine 1837’de kardeşi Prens Tharrawaddy Min geçti.


Leave A Reply