Kriminoloji Nedir? Kısaca

0

Kriminoloji nedir? Kriminoloji neyi inceler, çalışma alanı nedir? Kriminoloji hakkında kısaca bilgi.

kriminolojiKriminoloji; Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yol açan unsurları belirten bilimler demektir. Bu geniş tarife, “suç antropolojisi”, “suç biyolojisi”, “suç sosyolojisi”, “penoloji” girer. Bu bakımdan, “kriminoloji” kelimesi yerine “kriminolojik bilimler” teriminin kullanılması daha doğru olur.

Advertisement

Kriminoloji, doğal ve sosyal bilimlerin çoğu ile sıkı sıkıya ilgilidir, onların verilerinden, sonuçlarından, usullerinden bolca faydalanır.

Kriminolojiyi topluca inceleyen, incelemelere dayanarak dikkate değer sonuçlar ortaya koyan üç büyük bilim adamı vardır: Lombroso, Ferri, Garofalo.

Kriminoloji, “suç” ile biyolojik, fizyolojik, psikolojik etkenler arasındaki ilgileri araştırır, olayların incelenmesinden genel kurallar çıkarmaya çalışır, suçların sebepleriyle sonuçları arasında bağlar kurmaya uğraşır. Ayrıca, suçun psikanalitik ve psikiyatrik taraflarını inceler. Hele suçlularla suçlunun yaşadığı sosyal, fiziksel ortam ve aile, kriminolojinin inceleme konuları arasına girmiştir. Hattâ, bu incelemeler sayesinde, siyasi rejimlerle, iktisadi krizlerle suç arasında ilgiler bulunduğu sabit olmuştur.

Advertisement


Leave A Reply