Kristal ve Kristalleşme Nedir?

0

Kristal ve kristalleşme hakkında bilgi. Kristal ve kristalleşme ne demek?

kristalKristal:
Birbirlerini belirli açılarla kesen belirli yüzeylerle sınırlanmış olan vesimetri özellikleri gösteren katı parçası. Kristallerin dış biçimleri onları oluşturan atom, molekül ya da iyonların düzelmiş sırasına ve düzenine bağlıdır. Her maddenin kendine özgü belirli bir kristal biçimi vardır ve bir madde her zaman kendi kristal biçiminde kristaller oluşturur. Kristal içinde atom ve moleküllerin düzenleniş biçimi X-ışını ve elektron kıvınımı yöntemleriyle belirlenir. Kristallerin en önemli ve kendine özgü özelliği atom, molekül ya da iyonların düzenli bir biçimde üç boyutu olarak düzenlenerek bir örgü oluşturmasıdır. Kristalin tüm geometrik özelliklerini taşıyan en küçük birimine birim hücre adı verilir. Kristal örgüsü bu birim hücrenin üç boyutta yan yana tekrarlanması sonucu oluşur. Birim hücrenin x, y ve z eksenleri yönündeki ayrıtları sırasıyla a, b ve c harfleriyle ve ikişer ikişer bunların arasında kalan açılar da alfa, beta ve gama ile gösterilir. Kristaller, birim hücrenin kenar uzunlukları ve aralarındaki açıların durumuna göre yedi simetri grubu içinde toplanırlar. Bu simetri gruplarına kristal sisteminin simetri durumu ve geometri biçimi değişik olan alt grupları vardır. Bu sistemler: Küp, tetragonal, rambik, heksago-nal, trigonal, monoklinal ve tribinal sistemlerdir.

Advertisement

Kristalleşme :
çözünmüş, erimiş, sıvı ya da gaz durumunda bulunan bir maddenin kristal oluşturarak katı duruma geçmesi. Kristallenme bu ısıya kristallenme ısısı adı verilir. Bununla birlikte, kristallenme deyimi genellikle çözeltilerden çözünmüş maddelerin katı durumda ayrılması için kullanılır. Soğutularak ya da çözücüsü buharlaştırılarak aşırı doymuş duruma geçirilen çözeltilerden doygunluk miktarından daha fazla olan çözünmüş madde kristallenerek ayrılır. Kristallendirme kimyasal maddelerin ayrılma ve saflaştırılması için gerek laboratu-varlarda ve gerekse endüstride çok yaygm olarak kullanılır. Bu işlemlerde kristallendirme işleminin ard arda uygulanmasına ayrımsal kristallendirme adı verilir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply