Kroki Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Kroki nedir, ne işe yarar? Kroki nasıl çizilir, krokilerin özellikleri nelerdir? Kroki ve özellikleri hakkında kısaca bilgi.

KROKİ

Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak (ölçeksiz) olarak kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki genellikle adres tarif etmek için kullanılan bir çizim yöntemidir. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alacak şekilde bakmaya kuş bakışı adı verilir.

Krokide uzunluklar göz kararı ile çizilir. Krokide önemli yerleri gösterirken çeşitli şekil ve sembollerden yararlanırız. Bu şekil ve semboller krokinin kolayca anlaşılmasını sağlar. Kroki çizilirken kağıdın bir köşesine kuzey güney doğrultusunu gösteren bir yön okunun mutlaka konulması gerekir.

Krokinin alt ya da yan bölümünde kullanılan, gideceğimiz yeri bulmaya yarayan işaretlere sembol denir. Krokilerde kullanılan simgelerin ne anlama geldiğini gösteren bir bölümün olması krokinin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Krokilerde kullanılabilecek sembollere örnekler:

KROKİNİN ÖZELLİKLERİ

1. Kabataslak çizilir.Krokilerde diğer haritalarda olduğu gibi ölçek kullanılmaz.Kuş bakışı çizilir.

2. Uzunluklar göz kararı ile çizilir. Uzunluklar ölçülmeden göz kararı ile küçültülür.

3. Önemli yollara, caddelere, sokaklara, tarihi yerlere ve doğal varlıklara yer verilir. Önemli yerlerin, sokak ve caddelerin isimleri yazılır.

4. Yön oku bulunur. Kağıdın bir köşesine kuzey güney doğrultusunu gösteren bir ok çizilir.

5. Krokilerde bazı yerler sembollerle gösterilir. Biz o sembollere bakarak krokiyi daha kolay okuruz. Kullanılan sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturulur.


Leave A Reply