Kronoloji Nedir?

0
Advertisement

Kronoloji nedir? Kronoloji ne demektir? Kronoloji ile ilgili olarak genel tanımlar ve kısaca bilgilerin yer aldığı kronoloji hakkında ki sayfamız.

Kronoloji Nedir?

kronolojiKronoloji, tarihi olayları, zamanlarına göre sıralama işidir. Bu kelime Eski Yunanca «zaman» anlamına gelen «khronos» ile «bilgi» anlamına gelen «logos» kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş, dilimize Fransızca’dan geçmiştir.

Kronolojide zaman birimi olarak yıl kabul edilmiştir. Yalnız, tarih çok geniş bir zamanı içine aldığı, çok çeşitli olaylarla dolu olduğu için, bunların tek tek hangi yılda meydana geldiğini hatırda tutmak zordur. Onun için, daha genel olarak, «yüzyıl» birimi kullanılır.

İnsanlar tarihî olayların birbirleri ile olan ilgisini kavrayabilmek için tarihi çağlara bölmek gibi bir kolaylığa başvurmuşlardır. Bunun için de, tarihte herkes tarafından önemli olarak kabul edilebilecek bir olayı, tarih çağlarının başlangıç noktası olarak seçmişlerdir Bu olay, Hıristiyanlığın kurucusu İsa Peygamber’in doğumudur. İsa’nın doğumu, «Milât» diye adlandırılır, bütün tarihi olaylar «Milât’tan Önce» (M. Ö.), «Milât’tan Sonra» (M. S.) olmak üzere iki geniş zaman devresi içinde ele alınır. Milât’tan önceki olayların yıl rakamları Milât’a yaklaştıkça küçülür; Milât’tan sonraki olayların yıl rakamları ise zamanımıza yaklaştıkça büyür. Meselâ, M. Ö. III. yüzyıldan sonra M. Ö. II. yüzyıl gelir; M. S. ise yüzyıllar I., II., III… olmak üzere gittikçe artar.

Kronoloji Örnekleri

Milli Mücadele Kronolojik Sıralaması 

Hz. Muhammed’in Hayatının Mekke Dönemi Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi

Kronolojik Havacılık Tarihi

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

 

Advertisement

Leave A Reply