Küçük Aile Nedir?

0

Küçük Aile Nedir? Küçük ailenin özellikleri nelerdir? Küçük ailenin avantajları ve dezavantajları nelerdir, hakkında bilgi.

aile

Küçük Aile Nedir?

Küçük Aile; çekirdek aile, şehir ailesi, modern aile ve dar aile gibi isimler alır. Küçük aile, karı, koca ve evli olmayan çocuklardan meydana gelen en küçük toplumsal birimdir.

Küçük aile sanayileşmenin bir ürünüdür ve kadın erkek eşitliğine dayanır. Evlenme, kadın ve erkeğin istek ve onayına bağlıdır. Küçük aile, devletin gözetimi altında kurulur ve sona erer. Devlet otoritesinin aileye müdahale etmesinin nedeni, ailenin toplumsallaşma ve kültür aktarımı yoluyla toplumun sürekliliğini sağlayan kurum olmasından kaynaklanır.

Küçük Ailenin Özellikleri

Küçük aile, laik bir kurumdur. Din kurallarına değil, hukuk kurallarına göre kurulur. Aile üyeleri arasında hoşgörüye, sevgi ve saygıya dayanan demokratik ilişkiler temel alınır.

Küçük aile, tek eşliliğin olduğu bir ailedir. Akrabalık hem anne hem baba kanalıyla geçer. Evlenen çiftler, anne ve babalarının evlerinden ayrılarak ayrı bir yerde yerleşirler. Bunun sonucu olarak küçük aile sayısının gittikçe arttığı günümüzde, akraba çevresinin aile üzerinde eskisi kadar etkisi kalmamıştır.

Küçük ailede dayanışma, büyük ölçüde anne, baba ve çocuklar arasındaki yakın ilişkilerden kaynaklanır. Bu aile tipinde dayanışma, çocukların aile içinde bulunduğu yıllarda daha canlıdır. Çocuklar aileden uzaklaşınca dayanışma bir ölçüde azalır.

Küçük ailenin görevleri, büyük aileye göre daha sınırlıdır. Endüstri toplumlarında aile; üretim, eğitim gibi eski görevlerinin büyük bir kısmını diğer kurumlara bırakmıştır.

Günümüzde modern ailenin görevleri; neslin devamını sağlama, toplumsallaşma yoluyla topluma yeni üyeler kazandırma, üyelerinin bakım ve korumasını sağlama ve üyelerine duygusal destek olmadır.

Küçük ailenin bütün bu özellikleri taşımasının temelinde sanayi ve kent toplumuyla demokratikleşmenin etkileri yatmaktadır. Böylece; eş seçiminde özgür olunması, ki dinin iş yaşamına girerek toplum yaşamındaki statüsünün yükselmesi, kadın ve erkeğe eşit boşanma hakkının tanınması ve bireyin kendi çabalarıyla elde ettiği statüler artması sağlanabilmiştir.

Aile türlerini otoriteye göre sınıflarsak anaerkil aile, ataerkil aile ve çekirdek aile diye sınıflandırabiliriz.


Leave A Reply