Küçük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Küçük Geçen

0
Advertisement

İçinde küçük kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları, açıklamaları. Küçük hakkında atasözleri.

Küçük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka plan kaynak: pixabay.com

Küçük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

***borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

***büyük balık küçük balığı yutar
güçlüler, güçsüzleri ezer.

***delik büyük, yama küçük
eldeki imkânlar gerekenden çok az.

***dilin cirmi küçük, cürmü büyük
dil küçük bir nesnedir ama söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokarak büyük suç işler.

Advertisement

***sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış
yapılacak iş için gerekli gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir.

***sinek küçüktür ama mide bulandırır
önemsiz, küçük gibi görünen bir şey kötü ve olumsuz bir izlenim yaratır.

***su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün
1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar; 2) her şeyin bir sırası vardır; kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alırlar.

***şahin küçük ama payını ele vermez
küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

Advertisement

***şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir
küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

***yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar
bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü artar, toplumda önemli bir yeri olur.

***yılanın başı küçükken ezilir
büyüyeceği belli olan her tehlike daha en başta önlenmeli, düşman güçlenip büyük zarar verecek duruma gelmeden tedbir alınmalıdır.

Advertisement

Leave A Reply