Küçümsemek Hor Görmek İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları Açıklamaları

0

Anlamında küçümsemek olan atasözleri ve deyimler, küçümsemek konulu atasözleri deyimler anlamları ve açıklamaları

Küçümsemek İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Küçümsemek İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • ***sanatını hor gören boğazına torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • ***bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
  herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak gerekir.
 • ***ergene karı boşamak kolay
  bir işin içinde olmayanlar o işteki güçlükleri küçümserler.
 • ***işine hor bakan boynuna torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
Küçümsemek İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Küçümsemek İle İlgili Deyimler

 • ***(bir şeye) dürbünün tersiyle bakmak
  bir şeyi küçümsemek, olduğundan çok daha az önemli görmek.
 • ***(birine) tepeden bakmak
  küçümsemek: Bilakis amele olmayanlara karşı tepeden bakar, onları bir ağacın üstündeki mantarlar gibi görür. -N. Hikmet.
 • ***(birini) hor tutmak
  birine karşı küçümseyici, incitici davranışlarda bulunmak.
 • ***(birinin) alnını karışlamak
  küçümseyerek meydan okumak.
 • ***boru değil
  hlk. azımsanacak, küçümsenecek, önem verilmeyecek şey değil anlamında kullanılan bir söz: Gençlik bu, boru değil. -A. İlhan.
 • ***boru mu bu?
  azımsanacak, küçümsenecek, önem verilmeyecek şey değil anlamında kullanılan bir söz.
 • ***burun kıvırmak
  önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek: Açıkçası durmadan yakınan o kadınlara burun kıvırdım. -A. Ağaoğlu.
 • ***fil dişi kuleden bakmak
  herkesi küçümseyip kendini farklı görmek.
 • ***fil dişi kuleye çekilmek
  herkesi küçümseyip kendisine özgü dünyasına çekilmek: Çöküşün ve çöküşten kaçışın, fil dişi kuleye çekilişin yarattığı isyanlar kitaplaşmamıştır. -S. İleri.
 • ***gevrek gevrek gülmek
  1) kendine güvenip karşısındakini küçümsemek: Diğer dükkânların satılmayan mallarını ben sanki ne yapayım diye gevrek gevrek gülerek kendi kendine hak verirdi. -A. Ş. Hisar. 2) neşeli ve kendine güvenli biçimde gülmek.
 • ***hafife almak
  küçümsemek, önemsememek: İnsanları hafife almanın bedelini ağır ödedim. -E. Şafak.
 • ***hakir görmek
  önemsememek, değer vermemek, küçümsemek, küçük görmek, hor görmek.
 • ***iş mi?
  yapılan bir şeyin beğenilmediğini, küçümsendiğini bildiren bir söz: Hint postasını getirmek iş mi? -M. Ş. Esendal.
 • ***kendini beğenmek
  başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek.
 • ***şunun şurası
  küçümseme, azımsama anlatan bir söz: Bir incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle şunun şurasında ne var ki ağzımızın tadını kaçırıyorsunuz. -O. C. Kaygılı.

Advertisement

Leave A Reply