Kufe Nerededir? Kufe Tarihi

0

Kufe hangi ülkededir? Kufe şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Irak Kufe hakkında bilgi.

kufeKufe; Irak’ın ortagüneyinde, Kerbela Yönetim Birimi’nde kenttir. Fırat’ın kolu Hindiyye Irmağı kıyısında, Bağdat’ın 145 km güneyinde yer alır.

Advertisement

Tarih. Kent, Halife Ömer döneminde 638’de kurulan bir askeri üs çevresinde gelişti. Kısa sürede ticaret ve kültür açısmdan önem kazanarak Irak’ın yönetim merkezi oldu. 655’te, Kûfeliler, Hz. Ali‘nin yanında Halife Osman’a karşı ayaklandılar. Cemel Vakası’nın ardından Hz. Ali, Kûfe’ye gelerek burayı 656-661 arasında kendine başkent yaptı. Ali ile Muaviye arasındaki Sıffın Savaşı, Hakem Olayı ve Ali’nin öldürülmesinden sonra Küfe, Muaviye’ nin kurduğu Emevi Devleti’nin egemenliğine girdi. 638’de Kûfeliler, Emevi Halifesi Yezid’in ölümüyle yerini alan Abdülmelik’e karşı ayaklanan Abdullah bin Zübeyr’i desteklediler ve onu halife duyurdular. Ancak, Emeviler ayaklanmayı bastırarak Kûfelilere boyun eğdirdiler. 745’te Hariciler kenti ele geçirdilerse de Emeviler, iki yıl sonra geriye aldılar. Emevi-Abbasi çatışmaları sırasında Kûfeliler, 749’da Emeviler’e karşı ayaklandılar. Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra Küfe, Abbasilerin başkenti oldu. Abbasi Halifesi El Mansur, başkenti Bağdat’a taşıyınca, parlak dönemi sona erdi. 9. yüzyılın ilk yarısında Karmati saldırılarından büyük yıkım gördü. Moğol akınlarının ardından önemini yitirdi.


Leave A Reply