Kuğu Hakkında Bilgi

0

Adına sanat eserleri dahi bestelenmiş olan ve oldukça sevilen bir canlı bir kuş türü olan Kuğular ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kuğu ince uzun boyumu, narın vücutlu bir siis kuşudur Çoğu beyaz tüylü olan bu kuşun çirkin bir sesi vardır,

Kuğu ince uzun boyumu, narın vücutlu bir siis kuşudur Çoğu beyaz tüylü olan bu kuşun çirkin bir sesi vardır,

Perdeayaklılardan, yabanî ve evcil çeşitleri bulunan, kazdan iri bîr süs kuşudur. Parklarda, havuzlarda kolayca beslenebilir.

Advertisement

Geniş kanatları ile gayet iyi uçabilen, perdeli ayakları ile de kolaylıkla yüzebilen kuğular, karada güçlükle yürürler. Suların diplerini karıştırarak bulduğu su hayvanları ile beslenir. Daha çok Kuzey Yarımküresi’ne dağılmış on iki kadar çeşidi vardır. Şili’de, Avustralya’da yaşayan boyca daha küçük kuğular da vardır.

Tarihin çok eski devirlerinde bile kuğunun evcilleştirilmiş olduğu bilinmektedir. Beyaz tüyleri, narin vücudu ile güzel bir süs kuşu olan kuğunun çok çirkin bir sesi vardır. Yalnız bir cinsinin sesi pek çirkin sayılmaz. Bundan başka, haşin yaradılışları yüzünden bazen çocuklar için tehlikeli olabilirler. Çok yağlı olan eti pek makbul sayılmazsa da eskiden Avrupa’da, hele XIV. Louis devri Fransa’sında kuğu etinden yemekler yapılırdı.

Kuğular göçücü kuşlardandır. Kuzey Avrupa’dakiler kışı Kuzey Afrika’da, Hindistan’ da, birçoğu da Akdeniz ülkelerinde geçirirler.

Kuğuların büyük bir kısmı beyazdır, nadir olmakla beraber siyahları da vardır. Kırmızı gagalı, siyah burunlusu evcilleştirilmiş olanıdır. Gagasının ucundan kuyruğuna kadar iki, hattâ üç metreye kadar uzun olabilir. Bugün tüyleri yüzünden çok avlandığından bazı yabani çeşitleri ortadan kalkmak üzeredir.

Advertisement


Leave A Reply