Külah İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Külah Geçen

0

İçinde külah kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Bu deyimlerin ve atasözlerinin açıklamaları, anlamları. Külah hakkında deyimler ve anlamları.

Külah İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Külah İle İlgili Deyimler

 • ” al takke ver külah”
  1) uzun bir çekişmeden sonra, çekişe çekişe: “Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık.” -A. İlhan. 2) aralarındaki senli benli ilişkiyi sürdürerek.
 • “Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek”
  birinden aldığını öbürüne, bir başkasından aldığını da ona vererek işini yürütmek.
 • “(birine) külah giydirmek”
  hile ile, oyunla aldatmak.
 • ” (birine) külahını ters giydirmek”
  çok kurnaz olmak.
 • “gece silahlı, gündüz külahlı”
  ” gerçekte iyi olmadığı hâlde iyi gibi görünen kimseler için kullanılan bir söz” anlamında kullanılan bir söz.
 • “keçe külah etmek”
  aldatmak, kandırmak.
 • “keçe külah olmak”
  esk. ordudan veya resmî görevden çıkarılmak: “Askerde, vüzera, rical dairelerinde ‘keçe külah olmak’ kıyafeti soyulup tardedilmek demek idi.” -A. Rasim.
 • “külah kapmak”
  düzen, dalavere ile bir işin başına geçmek: “Hatta bunlar arasında öyleleri vardır ki zamana ayak uydurmak, göze girmek ve külah kapmak için gâvur mukallitliğinde birbiriyle âdeta yarışa girişmişlerdir.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • “külah peşinde olmak”
  yalan ve dolanla bir işin başına geçmeye çalışmak.
 • “külah takmak”
  hile ile, oyunla kandırıp parasını almak: “Önüme gelene külah takacaktım. Külah takacağım kimseler de mutlaka benim gibi olanlardı.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • ” külahıma anlat!”
  “söylediklerine inanamıyorum, beni kandıramazsın” anlamında kullanılan bir söz: “Anlat sen benim külahıma! Ah, ben hükûmette olsam size gık dedirtmem!” -Ö. Seyfettin.
“külahını havaya atmak”
pek çok sevinmek.
 • “külahları değiştirmek (değişmek)”
  tehdit ederek bozuşmak: “Dükkânda çalışırken ters bir iş tutarsa yeniden külahları değişebilirlerdi.” -O. Kemal., Eğer odanı dağıtırsan külahları değişiriz, ona göre.
 • “şeytana külahı (pabucu) ters giydirmek”
  çok kurnaz olmak: “Fakat aynı zamanda, şeytana külahı ters giydirecek kadar açıkgöz ve kurnazdı.” -R. N. Güntekin.
 • “teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu”
  bir şeyi işine geldiği gibi gösterenler veya yorumlayanlar için söylenen bir söz.

Külah İle İlgili Atasözleri

kelle sağ olsun da külah bulunur
kişi yaşasın da elbet bir iş sahibi olur.


Leave A Reply