Kulak Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Kulak ne anlama gelir? Kulak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Başın her iki yanında bulunan işitme organı
“Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum.” – H. C. Yalçın
2. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
“Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu.” – H. E. Adıvar
3. Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
4. Saban kulağı
5. Duvar, baca, şömine vb. yerlerde kulağa benzer çıkıntı
6. Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
7. Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
8. Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği
Kulağın yakınında bulunan tükürük bezlerinin en büyüğü
Kağnıda tekerleğin çıkmaması için mazının ucuna takılan çivi
Kulak zarı
Pullukta, uç demirinin kaldırdığı toprağı ters çeviren demir
İşiterek elde edilen (bilgi)
“Siyasi malumatları hep ağızdan kapma, kulak dolgunluğu şeylerdir.” – Ö. Seyfettin
Sesin işitilebileceği uzaklık
Kulağın sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, yarım daire biçimindeki bölümü, sayvan
Gizlice, başkası duymaksızın
“Kalemlere girip kâtiplerle kulak kulağa, sıkı fıkı konuşan, pullu mühürlü kâğıtlar alıp veren sinsi bir adam vardır.” – R. H. Karay
Kulağın yumuşak ve kıkırdaksız olan alt ucu
Yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinleyen kimse
Duyulan ve öğrenilen bilgilerin bir bölümünün başkalarına aktarılması
Sesleri, gürültüleri hafifletmek veya su kaçmasını engellemek için kulağın içine veya üzerine konulan araç
Kulağı rahatsız eden
“Bu ses ona şimdi çatlak bir zurnadan çıkan sesler gibi kulak tırmalayıcı geliyordu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
Kulağın arkasındaki çukur bölüm, kulağın kökü
Dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan zar, kulakdavulu
Olup bitenleri çabuk haber alan (kimse)
Görmüş geçirmiş, deneyimi fazla olan, uyanık
1. Söylenecek sözü, gelecek haberi sabırsızlıkla bekleyen (kimse), kulağı tetikte
2. Söylenecek sözü, gelecek haberi sabırsızlıkla bekler bir biçimde
“Sınır boylarında Mehmet, gözünü dört açmış, kulağı kirişte nöbet tutuyordu.” – H. Taner
Kulağı kirişte
“Kulağı tetikte, avuçları terlemiş, yüreği küt küt atıyor, çıkıyor odadan.” – A. İlhan
1. Sağır, ağır işiten
2. Dinlemek istemeyen
Kulağın, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşan bölümü
Kuzukulağı
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü, dolambaç
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık, kabaşiş, yazma (I)
“Her ikisi de şimdiye değin kabakulak geçirmemiş olduklarından, uzak durmaları gerekiyordu kardeşimden.” – E. Şafak
Kulakları ince, düzgün ve dik at
1. Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan (Caracal melanotis)
2. Osmanlı Devleti’nde emir çavuşu, haberci
Kocaman ve öne doğru kulakları olan (kimse)
Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm
Bir sap üzerinde dizili sarı veya kırmızı çiçekli otsu bir bitki
Bir tür çuha çiçeği (Primula auricula)
Ocağın iki yanında taştan yapılmış ufak raf
Çok yakın dost, sırdaş
“Derdimizi dökecek bir dert ortağı, şikâyetimizi dinleyecek bir cankulağı bulunsun.” – A. Ş. Hisar
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 santimetre uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
Açık denizden bir kum setiyle ayrılan veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini alan sığ koy veya körfez, lagün
1. Çuha çiçeğigillerden, tohumu kuş yemi olarak kullanılan bitkilerin cins adı, bağırsak otu, sıçankulağı (Anagallis)
2. Yabani mercanköşk
1. Yılan yastığıgillerden, ana yurdu tropikal Amerika olan, kökü yumrulu bir süs bitkisi (Caladium)
2. Pazarlarda satılan bir sünger türü
Karabuğdaygillerden, nemli yerlerde yetişen, yaprakları salata olarak kullanılan, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, ekşikulak (Rumex acetosa)
Müziğin seslerine olan duyarlılık ve yatkınlık durumu
Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça, kulak
Farekulağı
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen coum)
Nerede ise olacak, çok yakında olması beklenilen
“Eli kulağında, ya bugün çalar kapıyı ya yarın çalar.” – M. İzgü
Çok sevinçli, mutlu (kimse)
“Ağzı kulaklarında, ara sıra taksinin arka camından, taksinin peşi sıra koşan çocuklara bakıyor.” – N. Hikmet
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply