Kültür İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Kültür ile ilgili cümleler. Kültür kelimesi içeren “Kültür” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kültür ile ilgili cümleler

Kültür İle İlgili Cümleler

 1. *** Kültür demek insanların yaşam biçimi demektir. Bu sebeple yüksek kültür ya da düşük kültür diye bir şey yoktur.
 2. *** Parhe kültürel açıdan Kogurya’yla büyük bir benzerlik gösteriyordu.
 3. *** Batı kültürünün önemli bir odağı sayılan Paris yenilikçi akımların beşiği sayılır.
 4. *** Bahçesaray, 1917 Ekim Devrimi‘ne değin Kırım’ın en önemli askerlik, siyaset ve kültür merkeziydi.
 5. *** Azerbaycan‘ın köklü bir kültür birikimi vardır.
 6. *** Ana ulaşım arterlerinin dışında bulunması ve elverişsiz bir iklimi olması nedeniyle yüzyıllardır kültürel ya da ekonomik bakımdan gelişememiştir.
 7. *** Paraguay kültürünün ana özelliği Guarani ve ispanyol gelenekleri arasındaki kaynaşmadır.
 8. *** Asuncion’daki kültür kurumları arasında Paraguay ve Guarani tarih ve kültürüyle uğraşan kuruluşlar, akademik dernekler, araştırma enstitüleri sayılabilir.
 9. *** Buenos Aires konfederasyondan ayrılınca 1862’ye değin federal hükümetin merkezi olması Paranâ‘nın ekonomik ve kültürel gelişmesini sağladı.
 10. *** 20. yüzyılın ortalarında merkezi örgütleme organı olarak yetkinin Halk Eğitim Bakanlığı’na geçmesiyle, Paris Üniversitesi yeniden saygın bir bilim ve kültür merkezi durumuna geldi.
 11. *** Farklı kültürleri tanımak amacıyla sürekli seyahat ediyordu.
 12. *** Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur.
 13. *** Kültür varlıklarına verdiğimiz değer ile gelişmişlik düzeyimiz aynı paralellikte gitmektedir.
 14. *** Arkadaşları arasında kültürsüz görünmekten korkuyor, o konuda ağzını dahi açmıyordu.
 15. *** Geniş kültürlü bir kimse daha az kültürlü biriyle konuşurken kimi kavramları karşısındakinin anlayacağı biçimde basitleştirerek kullanmaya özen gösterir.
 16. *** Kültür gündelik hayatın vazgeçilmez bir bileşenidir.
 17. *** Kültür insanın kendi varoluş serüvenin anlama ve anlatma çabasının bir sonucudur.
 18. *** Uygarlık insanın kültür üretme becerisi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur
 19. *** Dil kültürün toplumsal düzeyde varlığını koruyabilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir
 20. *** Orak, birçok kültürde ortak olarak ölümün simgesel anlatımı olan Azrail’in vazgeçilmez gerecidir.
 21. *** Arkadaşları arasında kültürsüz görünmekten korkuyor, o konuda ağzını dahi açmıyordu.


Leave A Reply