Kültür Nedir – Sözlük Anlamı

1

Kültür ne anlama gelir? Kültür kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin

Advertisement

2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
“Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir.” – S. Birsel

3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi
“Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur.” – M. Kaplan

4. Bireyin kazandığı bilgi
“Tarih kültürü kuvvetli bir kişi.”

5. Tarım

Advertisement

6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme
“Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir.” – M. Kaplan

Bir toplumun kültüründen bazı ögelerin başka bir topluma geçişi
“Yeryüzünde gelişmiş ve az gelişmiş toplumlar bulundukça ister istemez gelişmişten az gelişmişe doğru bir mal ve kültür akımı olacaktır.” – O. Rifat
Jimnastik
Kültürler arasındaki büyük fark
“Batı ile aramızda ne geniş bir kültür uçurumu bulunduğunu yeniden fark ettim.” – R. Erduran
Sözlü olarak aktarılan kültür ögelerinin tamamı
Çalışan personelin davranışlarını ve çalışılan yerin genel görüntüsünü şekillendiren, simgeler aracılığıyla öğrenilebilen ve öğretilebilen, kuşaktan kuşağa aktarılan, değişebilir nitelikteki değer, düşünce ve kurallar bütünü
Bir bölgede bulunan maddi kültür ürünleri veya eserleri
Kültür merkezi
Bir kültür motifinin veya kültürel bir uygulamanın bir başka kültüre geçmesi
Özel olarak hazırlanmış havuzlarda bilimsel yöntemlerle balık üretme işi
İnsanlar tarafından yetiştirilen bitkilerin bütünü
Yemek için özel olarak üretilen mantar
Kültür merkezi
Küf mantarı çeşitleri ve bakteri gibi mikroorganizmaların bir kültür ortamında üretilmesi işlemi
Toplumsal yapı ayrılıkları gözetilmeksizin televizyon, radyo, sinema, basın vb. kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırılan kültür
Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü
Kültür bakımından büyük değişmeler karşısında şaşırma, olaylara akıl erdirememe
“Bizim kuşağın yaşamış olduğu kültür şokunun en çarpıcı belirtileri dilde değil, sözcüklerin yansıttığı kavramlarda.” – R. Erduran
Kültüre ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş opera, tiyatro, sergi vb. etkinliklerin yapıldığı yer, kültür sarayı, kültür sitesi
Bir ulusun başka ulusların kültürleriyle ilişki içinde gelişerek katmanlaşmış ve bağlılaşmış özelliklerinin bütünü veya bu özellikleri içinde barındıran ortam

İLGİLİ RESİMLER


1 Yorum

  1. Bayram Demir on

    Kültür: Bir toplumun tarihi boyunca doğru-yanlış ortaya koyduğu bilgi ve alışkanlıları dır.

Leave A Reply