Kültür ve Dil İlişkisi

0
Advertisement

Kültür ve Dil arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Dil İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi.

iletisimKültür ve Dil İlişkisi; Dil, kültürü oluşturan ana öğelerden biridir. Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öge ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Dil, kişiler arasındaki en etkin ve en sürekli iletişim aracıdır. Birey; duygu, düşünce ve isteklerini hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın dille karşısındakilere iletir. Çevresindeki kişilerin duygularını ve isteklerini de yine dil sayesinde öğrenir. Toplumda elde edilen tüm bilgi ve deneyimler de ancak dil aracılığıyla başkalarına aktarılabilir. Kısaca dil, her çeşit düşüncenin taşıyıcısıdır.

Kültür, öğrenilip aktarılması gereken tarihsel ve toplumsal bir miras olduğuna göre, onu oluşturan öğelerin öğrenilmesinde ve yeni kuşaklara aktarılmasında dile ihtiyaç vardır. Bu nedenle dil, kültürü oluşturan bir öge olmasının yanında onu elde etmek için kullanılan bir araç niteliğini de taşımaktadır. Bu yolla diğer kültür öğelerinin devamını sağlamaktadır.

Dil, kültürün bir ürünüdür. Uluslar, kendi toplumsal gereksinmelerine göre sözcük üretirler ve ulusal diller toplumca önemsenen alanlarda gelişir. Örneğin; Eskimo dilinde kar ve buzla, Vietnam dilinde pirinçle, Latince ve İtalyancada denizcilikle ilgili sözcüklerin çokluğu bunu göstermektedir. Türkçede de akrabalığa, hayvancılığa ve tarıma ait sözcüklerin çokluğu Türk halkının yaşamının, kültürel ihtiyacının bir sonucudur.

Dil hem kültürün bir ürünü ve öğesi olduğu hem de kültürü taşıdığı ve diğer kültür öğelerinin devamını sağladığı için önemlidir. Sosyoloji de bu nedenle kültür konusunu ele alırken dile yer verir.

Advertisement

Leave A Reply