Kültür ve Medeniyet İle İlgili Sözler

0

Kültür ve medeniyet konuları ile ilgili olarak ünlü kişilerin söylemiş olduğu en güzel sözlerden seçmeler.Kültür medeniyet sözleri.

Kültür ve Medeniyet İle İlgili Sözler
*** Bir ülkenin büyüklüğü o ülkenin toprak büyüklüğüne değil, insanların kültür düzeyine bağlıdır.
Jean Colbert

Advertisement

*** “Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir.”
F. V. Schiler

*** “Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.”
Albert Schweitzer

*** Cahil adamlarla şaka yapmak onların seviyesine inmek demektir ki, bu tehlike doğurur. Latife ancak, kültürlü ve terbiyeli insanlar arasında caizdir.
Jean Bruyere

*** “Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”
Kemal Atatürk

Advertisement

*** “İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır.”
M. T. Cicero

*** “Bir insanı medenîleştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız.”
Victor Hugo

*** “Bugünkü medeniyet, arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir.”
Avni Başman

*** “Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.”
Ziya Gökalp

*** “Medeniyet, yok edilemez.”
Manzini

*** “Uygarlık, bir durum değli, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.”
Toynbee

Advertisement

*** “Medeniyetin emir ve talebettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.”
Atatürk

*** Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir.
Peyami Safa

*** Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
Mustafa Kemal Atatürk

*** Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırma-sıyla ölçülür.
Franklin Roosevelt

*** Bir toplumda medeniyetin ölçüsü o toplumda kadınların ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.
Ralph Emerson

*** İlkel insanlara medeniyet götürmekten vazgeçelim. Hem onlar rahat eder hem de biz.

*** Kalitenizin ölçüsü boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.
Irwin Edman

*** Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır.
Aşık Veysel

*** Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak, kültür ordusuyla mümkündür.
Mustafa Kemal Atatürk

*** Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk, kültür.
Cemil Meriç

Advertisement


Leave A Reply