Kültür ve Sanat İlişkisi

0
Advertisement

Kültür ve Sanat arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Sanat İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi.

sanat-egitimiKültür ve Sanat İlişkisi; Sanat, kültürü oluşturan ana öğelerden biridir. Sanat, bir duygunun, tasarımın ya da niteliğin belli yöntemlerle belirtilmesi ya da yaratılması demektir. Sanat, özgür bir ortam ister. Özgürlüğün bulunduğu, sanatçının özgürce düşünüp eserini yarattığı toplumlarda gelişebilir. Sanata ve sanatçıya değer verilmeyen bir ortamda sanatın gelişmesini beklemek boşunadır. Sanatçı, ne kadar ilgi ve değer görürse becerilerini, sanatını o oranda iyi gösterir. Kısacası, sanata ve sanatçıya uygun ortamı yaratıyorsa sanat gelişebilir. Bu anlamda da sanat, kültürün bir ürünüdür. Örneğin; gerek Hristiyan gerekse İslam dünyasında resim sanatına konu ve çizim bakımından getirilen sınırlamalar, yasaklar yüzyıllarca sürmüştür. Bu nedenle resim sanatı uzun yıllar gelişememiştir. İspanyol ressam Goya (1746-1828)’nın yaptığı “Çıplak Maya” tablosu açık bulunmuş, sanatçı da onu giyinik gösteren ikinci bir tablo yapmak zorunda kalmıştır. Fransız ressam Edouard Manet (Eduvar Mane, 1832-1883)’nin “Kırda Yemek” adlı tablosu da açık bulunduğu için sanat galerisine alınmamıştı. Yine aynı ressamın “Olympia” tablosu, seyircilerin şemsiyeli ve bastonlu saldırılarına uğramıştı. Oysa söz konusu tablolar günümüzün en iyi eserleri arasında sayılmaktadır.

Sanatın gelişmesi; kültürde bulunan değer yargıları, yasal düzenlemeler, yöneticilerin anlayış ve tutumları dışında toplumun bilgi ve kültür düzeyinin sanatçıyı destekleyecek içerikte olmasını da gerektirmektedir. Toplumdaki bireylerin sanata ait bilgileri, onların sanat etkinliklerini izlemeleri de sanatın yaygınlaşmasında etkilidir. Sanat kültürün önemli bir öğesidir. Fakat kültürü temsil eden, tanıtan ve yayan da sanattır.

Sanat eseri, belirli bir kültür içinde yetişen sanatçı tarafından ortaya konur ve o kültürün özelliklerini kuşaklar boyunca taşır. Böylece, kültürün devamlılığını sağlar. Örneğin; Mimar Sinan‘ın yaptığı Edirne’deki Selimiye Camii, dünya mimarlığının o zamana kadar eriştiği en yüksek aşama olarak değerlendirilmekte ve o kültürün özelliğini günümüzde de ortaya koymaktadır.


Leave A Reply