Kültürel Açıdan Toplumsal Yapı

0

Kültürel Açıdan Toplumsal Yapı nedir? Sosyolojide Kültürel açıdan toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Kültürel açıdan toplumsal yapı hakkında bilgi.

kültür

Advertisement

Kültürel Açıdan Toplumsal Yapı

Kültür, toplumların geçmişten devraldıkları, kendilerinin de katkıda bulunup gelecek kuşaklara aktardıkları maddi ve manevi mirasın tümüdür. Bu mirasın maddi yönü; mimari yapılar, bilim, teknik, çeşitli araç gereçler, sanat eserleri gibi somut insan ürünlerinden oluşur. Manevi yönü ise düşünce sistemleri, inançlar, töre ve âdetler, değer yargıları, örgütlenme biçimleri, sanat ve eğlence anlayışları gibi unsurları taşır. Her toplumun kendisine özgü bir kültürü vardır. Her kültür, bir toplumu temsil eder. Bu kültür ve toplum ilişkisinde birinin kaybolması, ötekinin de tarihten silinmesi anlamına gelir. Bu nedenle bir kültürün varlığı, ait olduğu toplumun varlığıyla eş anlamlıdır.

Kültür sadece toplumun maddi ve manevi değerlerini bütünleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda getirdiği kural ve değerlerle insanlar arası, gruplar arası ve kurumlar arası ilişkileri de düzenler. Toplumsal yapıyı bir bina gibi düşünürsek kültür, bu binanın tuğlalarını bir araya getiren bir harç görevini görür. Toplumun tüm öğeleri kültürle birbirine bağlanır ve şekillenir. Bu nedenle, kültürü ele almadan toplumsal yapıyı kendisine özgü bütünlüğü içinde kavramak olanaksızdır.


Leave A Reply