Kültürel Özelliklerimiz Nelerdir?

0
Advertisement

Kültür nedir, neden önemlidir? Kültürel Özelliklerimiz Nelerdir? Kültürel özelliklerimiz toplumu nasıl etkiler, kısaca bilgi.

Kültürel Özelliklerimiz Nelerdir?

Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının toplamıdır. Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği gibi, bir ülke içinde bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye de değişebilir. Buna kültürel farklılık adı verilir.

*** Türkiye çok zengin bir kültüre sahiptir. Bu durumun en önemli nedeni tarih boyunca Anadolu’da birbirinden farklı onlarca toplumun yaşamış olmasıdır.

*** Kültürel öğelerimizden olan bayramlarımız dini, milli ve mevsimlik olmak üzere üçe ayrılır. Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban Bayramları; milli bayramlarımız Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı , Zafer Bayramı; mevsimlik bayramlarımız ise Nevruz ve Hıdırellez’dir.

*** Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergilediği özel hareketlerden oluşur. Düğün, nişan, asker uğurlama ve bayram törenlerinde halk oyunları sergilenir.

Advertisement

*** Kültürümüz, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmede önemli rol oynar.

*** Milletimiz farklı kültürel değerleri paylaşarak zengin bir mirası ortaklaşa kullanmaktadır. Bölgelerimiz arasında bazı kültürel farklılıklar olsa da bu durum birliğimize asla zarar vermez.

*** Ortak değerlerimiz, inançlarımız, vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz, dini ve milli bayramlarımız kültürümüzü zenginleştirir. Kültürel öğeler, bir milletin kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini sağladığı için önemlidir.

KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ HAKKINDA BİLGİ


Leave A Reply