Kültürlerarası Köprü

0
Advertisement

Farklı kültürlerin birbirleriyle iletişim kurması, aralarında köprü oluşturması nasıl gerçekleşir? Kültürlerarası köprü ile ilgili yazı.

KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden beri bütün ülkelerle ilişkilerinde yani dış politikasında barış esas alınmıştır.

Yabancı ülke temsilcilerinin ziyareti, ülkemizdeki elçilikler ve konsolosluklar, devletler arası karşılıklı antlaşmalardaki tutumumuz, uluslararası kuruluşlara üye olmamız, Dünya’da barış çabalarını destek vermemiz dış politikamızın barış temelli olduğunu kanıtlamaktadır. Atatürk’ün “Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türk siyasetinin esasıdır” sözü bizim dış politikamızın yönünü göstermiştir.

Ülkemiz coğrafi konumu ve tarihi zenginlikleri ile hep diğer kültürlerle etkileşim içinde olmuştur.

“YURTTA BARIŞ, CÎHANDA BARIŞ” sözünden de anlaşılacağı gibi Atatürk dış politikada izlenecek siyasette barışın esas alınması gerektiğini vurgulamıştır. Kültürel ve tarihi yakınlık olmasına bakmaksızın dostane ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtmiştir.

Advertisement

Ancak aramızda geçmişten gelen köklü ortak bağlarımız olan Dünya’nın başka bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızla daha yakından ilgilenmemiz gerekmektedir.

1933 yılında SSCB’nin bir gün dağılacağını burada yaşayan dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimizin olduğunu ve onlara sahip çıkmaya hazır olmamız gerektiğini söyleyen Atatürk ileri görüşlülüğü ile bize yol göstermiştir. Bu nedenle:

***Manevi bağlarımızı,
***Dil birliğimizi,
***Tarih birliğimizi,
***İnanç köprülerini

sağlam tutmalı ve bu kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz.

1992 yılında açılan Ahmet Yesevi Üniversitesi 1999’da kurulan TİKA (Türk îş Birliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı) bu adımlardan bazılarıdır. TİKA’nın ilgili olduğu ülkeler Avrasya ülkeleridir.

Dünya’da 250 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. 70 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye en fazla Türk nüfusun yaşadığı ülkedir. Ayrıca Türkiye sınırı dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 6 milyona yakındır. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sayısı fazladır. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine büyük katkıları vardır. Ayrıca bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerin kültürlerine çeşitlilik katmaktadırlar.

Advertisement

Türk kültürü Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli gibi Dünya çapında tanınan engin hoşgörüye sahip, insan sevgisi yüksek ve güzel ahlaklı insanları örnek almıştır.

Osmanlı İmparatorluğu bir dönem üç kıtaya hakim olmuştur. Hakim olduğu yerlerde kendi kültürünü yansıtan eserler bırakmışlardır. Bosna – Herkes’te 1993 yılındaki savaşta yıkılan ve restorasyonunda Türkiye’ninde görev aldığı Mostar Köprüsü bunlardan biridir.

Günümüzde Türk Dünyası’ndaki ortak kültür örnekleri halen benzer özelliklerini korumaktadır.

***Yemek kültürü
***Dil
***Müzik kültürü
***Gelenekler
***Örf ve adetler
***Nasreddin Hoca fıkraları bu ortak kültürün örnekleridir.


Leave A Reply