Kültürün Özellikleri ve İşlevleri (Maddeler Halinde)

0

Kültürün özellikleri nelerdir? Kültürün temel işlevleri nelerdir? Maddeler halinde kültürün özelliklerinin ve işlevlerinin açıklaması.

Kültür

Advertisement

Kültürün Özellikleri ve İşlevleri (Maddeler Halinde)

Kültürün Özellikleri

1. İnsanların toplum halinde yaşamasından doğar. Kültürün varlığı topluma; toplumun varlığı ve sürekliliği de kültüre bağlıdır.

2. Her toplumun kültürü vardır, kültürsüz toplum olamaz.

3. Kültür öğrenilir. Bireylerin sosyalleşmesi sürecinde eğitim ve öğretim yoluyla sonradan kazanılır.

4. Tarihsel ve süreklidir. Toplumdaki bireyler onu geçmiş kuşaklardan devralır (sosyal kalıtım). Yeni deneyimlerle zenginleşir ve gelecek kuşaklara aktarılır.

Advertisement

5. Toplumdan topluma değişiklik gösterir.

6. Aynı toplum içinde zamanla değişir.

7. Maddi kültür öğeleri manevi kültür öğelerine göre daha hızlı değişir.

8. Bir toplumun bireylerini birbirine yaklaştırır, dayanışma içerisinde ve belli bir görüşte birleştirir.

9. Bireysel ve toplumsal gereksinimleri karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Gereksinimleri karşılamayan kültürel unsurlar, yerlerini yeni kültürel unsurlara bırakır.

10. Örf ve âdetler yoluyla bireye hazır kalıplaşmış davranış biçimleri sunar.

Advertisement

11. Kültür, kendini dille ifade eder; kültürün taşıyıcısı dildir.

Kültürün Temel İşlevleri

1. Kültür en genel anlamda bireylere, gruplara, toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıplarını (değerler, yazılı – yazısız normlar) sunar.

2. Kültür, toplumları, ulusları, grupları, birbirinden ayıran, onları özgün kılan bir işleve sahiptir.

3. Temel ya da ulusal kültür değerler birey ve gruplara benimsetilerek toplumsal bütünlük ve uyum sağlanır.

4. Kültür, bireye toplumsal bir kişilik (kültürel kimlik) kazandırır.

5. Kültür, toplumların doğal çevreyi kendi istek ve çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmesini ve ona anlam vermesini sağlar.


Leave A Reply