Kum Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Kum ne anlama gelir? Kum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan, deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert tanecikler
“İki kamyon kum getirmemi istedi.” – Y. Atılgan
2. Armut, ayva vb. meyvelerin etli bölümlerindeki sert tanecikler
3. Vücuttaki bezlerin, özellikle böbreğin ürettiği ince ve katı tanecikler
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
İnce kumla örtülü çöl
Özellikle Balkanlarda görülen üçgen kafalı iri engerek (Vipera ammodytes)
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
1. Kum rengi
2. Bu renkte olan
Kumluk yerlerde yetiştirilen küçük bir tür havuç
Atletlerin tek ve üç adım atlamada incinmemeleri için düştükleri yere yapılmış, içi kumla doldurulmuş alan
Karoser ve diğer mekanik parçaları kum taşımaya uygun bir biçimde düzenlenmiş kamyon
Sıcak ve ılık denizlerde ve özellikle kayalık yerlerde yaşayan kemikli balık (Neogobius)
Kemirgenlerden, Afrika’nın güneyinde yaşayan bir tür memeli (Bathyergus maritimus)
Yapı işlerinde kullanılacak kumun çıkarıldığı yer
Uyuz otu
Dar bir boğazla birbirine bağlanmış iki cam kaptan oluşan ve üstteki kapta bulunan kumun aşağıya akmasından yararlanılarak zamanı anlamaya, ölçmeye yarayan araç
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir tür tortul kayaç, kuvarsit
1.İçine kum doldurulup boks antrenmanlarında kullanılan torba
2. Savaşta veya sel sırasında korunması gereken yerlere yığılan içi kum dolu torba
“Üst üste yığılmış kum torbaları, düşmana karşı duvarlardan sonra ikinci bir mânia teşkil ediyor.” – H. S. Tanrıöver
3. Çok şişman, dayanıksız, lapacı (kimse)
Gök taşlarında görülen küresel tanecikler
Advertisement

Leave A Reply