Küme Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Küme ne anlama gelir? Küme kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
“Tarla kuşları Mustafa’nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler.” – N. Nâzım
2. Tümsek biçimindeki yığın
3. Tomar
4. eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
5. spor Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup
6. spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri
takımlar sonraki sezonda bir alt kümeye inmek, ligden düşmek
takımların sonraki sezonda bir üst kümeye yükselmesi, lige çıkmak
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
Öğrencilerin, aralarında seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında iş birliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına imkân sağlayan eğitim yöntemi
Pek çok, fazla
“Herkes sağlam bir yer seçti kendine, sırt sırta, omuz omuza bir küme insan oluverdik.” – A. Erhat
Hiçbir ögesi olmayan küme
Birbirine çok yakın iki yıldız kümesi
Bire bir eşlenebilen, eleman sayıları eşit küme
Türlü etkileşimlerle bir arada bulunan,birden çok sayıda bireyden oluşan toplumsal birim
İçinde bulunulan lig maçlarının bir üst ligi
Ortak elemanları olmayan kümeler
Bir tasımda sonuçtan önce gelen önermelerin tümü
Kütle çekimi altında birbirlerine bağlı yıldızlar topluluğu


Leave A Reply