Kur’an ı Kerim Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı kerim ile ilgili bilgilerin yer aldığı Kur’an-ı kerim hakkında temel bilgileri veren yazımız.

Kur'an-ı KerimKur’an-ı Kerim Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’ S.A.V.)’ e 23 yılda indirilmiş son ilahi kitaptır. Vahiy meleği Cebrail, Allah’ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını Peygamberimize getirmiştir. Peygamberimizin Cebrail aracılığıyla Allah’tan almış olduğu bu sözlerin tamamına Kur’an denir. Ayetler indirildikçe vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Peygamberimiz insanlara 23 yıl süresince Kur’anı Kerim’i ulaştırmış ve arkadaşlarını onu okuyup ezberlemeleri için özendirmiştir.

Kur’an İslam dininin temel kaynağıdır. Allah’ın emir ve yasakları, geçmiş kavim ve peygamberler hakkındaki bilgiler, ibadet, ahlak ve buna benzer konularla ilgili bilgilerin ilk önce Kur’an’dan alıyoruz.

Ancak Kur’an her konuyu detaylı bir biçimde belirtmemiştir. Bu işi Peygamberimiz yapmış ve vahiyle bildirilen bilgileri uygulamaya geçirmiştir.

Kur’anı Kerim, Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri maddi mucizeler olduğundan, zamanın geçmesiyle bittiği, onları ancak o çağda yaşayanlar gördüğü halde Kur’an mucizesi kıyamete kadar sürecek, hem söz hem de anlam olarak daima mucize olarak kalacaktır.

Advertisement

Leave A Reply