Kur’an ı Kerim Tarihi

0
Advertisement

İslam dünyasının kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim tarihi ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kur'an-ı KerimSözcük olarak “okumak, çağırmak, ilan etmek” anlamlarına gelen bir kelime kökünden türemiş olan Kur’anı Kerim, son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e diğer kitaplar gibi toptan değil, bir takım neden ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde yavaş yavaş indirilmiş, böylece daha iyi öğrenilip, uygulanması gerçekleşmiştir.

Kur’an. H. Muhammed’e inen ilahi vahyin toplandığı kitabın adıdır. Kur’an kendisini bu isimle tanımlamıştır. Şifa, beyan, Zikir, Furkan ve Kitap Kur’an’ın diğer isimlerindendir.

Kur’anı Kerim, 610 yılı ramazan ayında vahyedilmeye başlanmış ve Peygamberimizin vefatı olan 632 yılına kadar nazil olmaya devam etmiştir.

İlk vahiy Kadir Gecesi’nde indirilmiştir. Bunu “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik” (Kadir Suresi, 1) ayetinden anlıyoruz.

İndirilen her ayet, anında peygamberimiz tarafından görevlendirilen ve kendilerine vahiy katipleri denilen kişiler tarafından, kürek ve kaburga kemikleri, tabaklanmış deri, yassı beyaz taşlar, tahta, parşömen, papirüs ve seramik parçası üzerine yazılmıştır. Bu ayetler aynı zamanda birçok sahabe tarafından da ezberlenmiştir.

Advertisement

Ayrıca her Ramazan ayında Cebrail peygamberimizle o güne kadar indirilen ayetleri karşılıklı okuyarak denetlenmesini sağlamıştır. İşte bugünkü “mukabele” dediğimiz uygulamanın temeli buna dayanmaktadır.

Peygamberimiz tarafından bir kitap haline getirilmeyen Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır. Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya “Mushaf” adı verilmiştir.


Leave A Reply