Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

0

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada temel ilkeler neledir? Konu ile ilgili olarak maddeler halinde açıklamaların yer aldığı yazımız.

Kur'an-ı KerimKur’an-ı Kerim anlaşılması gerektiği kadar yorumlanması gereken bir kitaptır. Ancak bu işi herkes yapamaz. Kur’an’ın yorumlanması bir ilimdir. Bu ilme ‘Tefsir Usulü‘ denir. Tefsir ilmini bilen bir kimsenin yaptığı işe Tefsir, kendisine de Müfessir denir.

Advertisement

Kur’an’daki ayetlerin büyük bir kısmı herkesin anlayabileceği ayetlerdir. Bu ayetlere “muhkem ayetler” denir. Ancak çok az ayet ise yoruma açık olup mecazi ve sembolik anlamlar ifade etmektedir. Bu ayetlere ise “müteşabih ayetler” adı verilir.

Kuran-ı Kerim’i okuyup anlamaya ve yorumlamaya çalışırken şu temel ilkeler dikkate alınmalıdır:

  • Okuduğumuz kitap, bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın sözleri olup, herhangi bir toplumun kültürüne ait destansı bir metin veya yazıt değildir. Bu yüzden Kuran’ı bu bilinçle okumak gerekir.
  • Kur’an’ı okurken ve anlamaya çalışırken, yarar sağlamayacak ve asıl amaçtan uzaklaştıracak boş tartışmalardan uzak durulmalıdır.
  • Kur’an kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir.
  • Kur’an’ın indiği dönem ve şartlar çok iyi bilinmelidir. Böylece Kur’an, daha iyi anlaşılır.
  • Evrenin yaratılışı ile ilgili ayetler yorumlanırken bilimsel veriler de dikkate alınmalıdır.
  • Kur’an’ı anlamak için sünnetin de iyi bilinmesi gerekir. Çünkü Sünnet Kur’an’ın bir tür açılımıdır.
  • Ayetlerin sade akla değil, insanın gönlüne de hitap ettiği unutulmamalıdır.

Advertisement


Leave A Reply