Kur’an ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar

0
Advertisement

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı kerim’in anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili kavramların açıklama ve tanımlarının yer aldığı yazımız.

Kur'an-ı KerimKuran-ı Kerim’in dili Arapça olduğundan, bu dili bilmeyen insanlar için çeviriler yapılmıştır. Edebi bir kitap olduğu ve aynı zamanda tarihsel arka planı bulunduğu için onu anlamak kolay olmamaktadır. Bundan dolayı Kur’an’ın tercümeleri zaman zaman yetersiz kalmakta ve açıklamalı kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ortaya meal ve tefsirler çıkmıştır.

Tercüme:

Kur’an-ı Kerim’in bire bir çevirisidir. Yani bir dili başka bir dile kelime kelime çevirmektir.

Meal:

Kuran-ı Kerim’in tercümesine bazı açıklamaların ilave edilmesine meal denir.

Advertisement

Tefsir:

Kur’an ayetlerini, çeşitli yönleriyle, detaylı bir şekilde açıklamaya tefsir denir. Kur’an-ı Kerim’in dilini, tarihini, edebiyatını iyi bilen alimler, ayetleri detaylı olarak açıklamış, böylece Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasını amaçlamışlardır.

Her dönemde ciltler dolusu tefsirler yazılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk Türkçe meal ve tefsir, Atatürk’ün isteğiyle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yazılan Hak Dini Kur’an Dili adlı eserdir.


Leave A Reply